הפטור ממס שבח לדירת מגורים

המחבר: הנריק רוסטוביץ

עורכת: סיגלית ג'רבי עו"ד

הדין והפסיקה לאוגוסט 1997

הוצאת אוריאן, 1997

ניתן לרכוש את הספר תמורה 100 ש"ח (כולל מע"מ) טלפון 03-5167111

ISBN 965-458-0055

* * *


כל הזכויות שייכות להוצאה

הפורמט אינו כולל הערות שוליים

מותר להוריד קובץ זה, להדפיסו, ולעשות בו שימוש לא מסחרי


חזרה לאתר

 

 

 

נספחים ומפתחות

 

 

רשימת פסקי הדין בכרך הפסיקה 613

מראי מקום של חקוקים עיקריים 623

חקיקה - סעיפים נבחרים 625

מפתח חקיקה 637

מפתח פסיקה אלפא-ביתי 645

מפתח פסיקה לפי סדר השנים 656

מפתח ספרים ומאמרים 666

ביבליוגרפיה 667

 

 

 

רשימת פסקי הדין

בכרך פסקי דין א

לפי סדר השנים

 

בית המשפט העליון

 1. ע"א 104/74 מנהל מס שבח נ' פלדמן 17
 2. ע"א 487,503/77 מנהל מס שבח נ' אחים ברקאי בע"מ 20
 3. ע"א 277/78 סמואל נ' מנהל מס שבח 26
 4. ע"א 152/79 מנהל מס שבח נ' שוורץ 35
 5. ע"א 265,329/79 מנהל מס שבח נ' בן עמי 41
 6. ע"א 595/82 מנהל מס שבח נ' יוניזדה 46
 7. ע"א 141/83 ראוך נ' מנהל מס שבח 52
 8. ע"א 84/176 ברקסון נ' מנהל מס שבח 60
 9. ע"א 84/278 פרידמן נ' מנהל מס שבח 71
 10. ע"א 85/24 גולדשמידט נ' מנהל מס שבח 81
 11. ע"א 85/707 מנהל מס שבח נ' הייבל 84
 12. ע"א 86/102 קציר נ' מנהל מס שבח 90
 13. ע"א 87/43 שניאור נ' מנהל מס שבח 93
 14. ע"א 87/178 בטאט נ' מנהל מס שבח 98
 15. ע"א 87/237 גולן נ' מנהל מס שבח 103
 16. ע"א 87/651 מנהל מס שבח נ' רושגולד 108
 17. ע"א 88/169 בן אאיס נ' מנהל מס שבח 120
 18. ע"א 88/695 חביב נוויסר נ' מנהל מס שבח 126
 19. ע"א 90/5517 שוורץ נ' מנהל מס שבח 128
 20. ע"א 90/5799 זהבי נ' מנהל מס שבח 133
 21. ע"א 91/733 ארליך נ' מנהל מס שבח 139
 22. ע"א 91/2670 גרנרייך נ' מנהל מס שבח 143
 23. ע"א 91/3095 לידור נ' מנהל מס שבח 151
 24. ע"א 92/2191 נסל נ' מנהל מס שבח 164
 25. ע"א 4820/92 מנהל מס שבח נ' סמואל 173
 26.  

  ועדות ערר של מס שבח מקרקעין

 27. עמ"ש 63/84 סמולנסק נ' מנהל מס שבח 175
 28. עמ"ש 84/774 רפאלי נ' מנהל מס שבח 180
 29. עמ"ש 85/888 שפר נ' מנהל מס שבח 183
 30. עמ"ש 86/153 אומברטו פלח נ' מנהל מס שבח 186
 31. עמ"ש 86/187 כגן נ' מנהל מס שבח 189
 32. עמ"ש 86/299 מוריץ נ' מנהל מס שבח 194
 33. עמ"ש 86/578 גיטלמן נ' מנהל מס שבח 198
 34. עמ"ש 600/86 גיטלמן נ' מנהל מס שבח 201
 35. עמ"ש 86/1012 פלוריאן נ' מנהל מס שבח 205
 36. עמ"ש 1097/86 מנדס נ' מנהל מס שבח 208
 37. עמ"ש 87/28 ניסנוב נ' מנהל מס שבח 212
 38. עמ"ש 119/87 מעוזי רביבים נ' מנהל מס שבח 216
 39. עמ"ש 87/185 עזריאל נ' מנהל מס שבח 220
 40. עמ"ש 87/243 בן אאיס נ' מנהל מס שבח 229
 41. עמ"ש 634/87 זילברמן נ' מנהל מס שבח 234
 42. עמ"ש 87/832 קאופר נ' מנהל מס שבח 237
 43. עמ"ש 87/933 אריאלי נ' מנהל מס שבח 245
 44. עמ"ש 87/1058 עמי רם נ' מנהל מס שבח 252
 45. עמ"ש 87/1096 למפרט נ' מנהל מס שבח 255
 46. עמ"ש 88/19,28 ברנדל נ' מנהל מס שבח 258
 47. עמ"ש 88/42 בירמן נ' מנהל מס שבח 266
 48. עמ"ש 88/67 כרמי נ' מנהל מס שבח 268
 49. עמ"ש 88/89 רמתי נ' מנהל מס שבח 272
 50. עמ"ש 88/177 בראונר נ' מנהל מס שבח 276
 51. עמ"ש 88/266 סבן נ' מנהל מס שבח 280
 52. עמ"ש 88/338 שלגי נ' מנהל מס שבח 284
 53. עמ"ש 88/370 גלוגובסקי נ' מנהל מס שבח 290
 54. עמ"ש 88/382 גרנרייך נ' מנהל מס שבח 296
 55. עמ"ש 88/532 גניש נ' מנהל מס שבח 310
 56. עמ"ש 88/881 מוזס נ' מנהל מס שבח 332
 57. עמ"ש 88/1198 מעברי נ' מנהל מס שבח 339
 58. עמ"ש 89/31 דרזנר נ' מנהל מס שבח 346
 59. עמ"ש 89/56 שטראוכלר נ' מנהל מס שבח 348
 60. עמ"ש 89/57 ארליך נ' מנהל מס שבח 351
 61. עמ"ש 89/123 פירר נ' מנהל מס שבח 355
 62. עמ"ש 89/341 לידור נ' מנהל מס שבח 358
 63. עמ"ש 89/396 סילברה נ' מנהל מס שבח 367
 64. עמ"ש 89/609 וייס נ' מנהל מס שבח 371
 65. עמ"ש 89/813 לוין נ' מנהל מס שבח 376
 66. עמ"ש 89/1152 ניסנוב נ' מנהל מס שבח 386
 67. עמ"ש 89/1206 שוורץ נ' מנהל מס שבח 393
 68. עמ"ש 89/1324 יעקב נ' מנהל מס שבח 395
 69. עמ"ש 90/103 לוינסון נ' מנהל מס שבח 405
 70. עמ"ש 90/131 כהן רחמים נ' מנהל מס שבח 412
 71. עמ"ש 90/354 יהלום נ' מנהל מס שבח 416
 72. עמ"ש 90/665 לאופר נ' מנהל מס שבח 426
 73. עמ"ש 90/879 כליפא נ' מנהל מס שבח 429
 74. עמ"ש 945/90 לוי נ' מנהל מס שבח 434
 75. עמ"ש 91/1 אוליאל נ' מנהל מס שבח 436
 76. עמ"ש 91/9,13,14 סמואל נ' מנהל מס שבח 441
 77. עמ"ש 91/74 מובטדי נ' מנהל מס שבח 445
 78. עמ"ש 91/85 אבנרי נ' מנהל מס שבח 455
 79. עמ"ש 91/188 לשם נ' מנהל מס שבח 461
 80. עמ"ש 91/267 ברוש נ' מנהל מס שבח 473
 81. עמ"ש 91/1565 מילר נ' מנהל מס שבח 478
 82. עמ"ש 92/6 רוזן נ' מנהל מס שבח 486
 83. עמ"ש 92/8 גבריאל עזרא נ' מנהל מס שבח 490
 84. עמ"ש 92/15 שיטנברג נ' מנהל מס שבח 493
 85. עמ"ש 92/94 ביליה נ' מנהל מס שבח 500
 86. עמ"ש 92/101 תגריב נ' מנהל מס שבח 503
 87. עמ"ש 92/227 הזז נ' מנהל מס שבח 505
 88. עמ"ש 92/1070 דוידוב נ' מנהל מס שבח 514
 89. עמ"ש 92/1736 עזיזה נ' מנהל מס שבח 520
 90. עמ"ש 93/260 קולברג נ' מנהל מס שבח 531
 91. עמ"ש 93/265 קריסטל נ' מנהל מס שבח 537
 92. עמ"ש 93/511 גלבורט נ' מנהל מס שבח 541
 93. עמ"ש 931073/ קפלוש נ' מנהל מס שבח 547
 94. עמ"ש 1346/93 פרוט נ' מנהל מס שבח 554
 95. עמ"ש 93/1407 בר-דיין נ' מנהל מס שבח 588
 96. עמ"ש 93/1501 פלד נ' מנהל מס שבח 592
 97. עמ"ש 94/1 זוטא נ' מנהל מס שבח 600
 98. עמ"ש 94/125 סובאג נ' מנהל מס שבח 606
 99. עמ"ש 534/94 אוסטרויל נ' מנהל מס שבח 608
 100. עמ"ש 94/945 רפואה נ' מנהל מס שבח 617
 101. עמ"ש 1714/94 לוריא נ' מנהל מס שבח 621
 102. עמ"ש 1562/95 לוסטיגיאר נ' מנהל מס שבח 637
 103. עמ"ש 24/96 ברוכוב נ' מנהל מס שבח 646
 104. עמ"ש 34/96 קוקיא נ' מנהל מס שבח 650
 105. עמ"ש 1862/96 קמהולץ נ' מנהל מס שבח 653

 

 

רשימת פסקי דין

לפי סדר אלפא-ביתי

 

 

עמ"ש 91/85 אבנרי נ' מנהל מס שבח 455

עמ"ש 91/1 אוליאל נ' מנהל מס שבח 436

עמ"ש 86/153 אומברטו פלח נ' מנהל מס שבח 186

עמ"ש 534/94 אוסטרויל נ' מנהל מס שבח 608

ע"א 487,503/77 אחים ברקאי בע"מ - מנהל מס שבח נ' 20

עמ"ש 87/933 אריאלי נ' מנהל מס שבח 245

עמ"ש 89/57 ארליך נ' מנהל מס שבח 351

ע"א 91/733 ארליך נ' מנהל מס שבח 139

ע"א 87/178 בטאט נ' מנהל מס שבח 98

עמ"ש 92/94 ביליה נ' מנהל מס שבח 500

עמ"ש 88/42 בירמן נ' מנהל מס שבח 266

עמ"ש 87/243 בן אאיס נ' מנהל מס שבח 229

ע"א 88/169 בן אאיס נ' מנהל מס שבח 120

ע"א 256,329/79 בן עמי - מנהל מס שבח נ' 41

עמ"ש 88/177 בראונר נ' מנהל מס שבח 276

עמ"ש 24/96 ברוכוב נ' מנהל מס שבח 646

עמ"ש 91/267 ברוש נ' מנהל מס שבח 473

עמ"ש 88/19,28 ברנדל נ' מנהל מס שבח 258

ע"א 84/176 ברקסון נ' מנהל מס שבח 60

עמ"ש 92/8 גבריאל עזרא נ' מנהל מס שבח 490

ע"א 87/237 גולן נ' מנהל מס שבח 103

עמ"ש 86/578 גיטלמן נ' מנהל מס שבח 198

עמ"ש 600/86 גיטלמן נ' מנהל מס שבח 201

עמ"ש 93/511 גלבורט נ' מנהל מס שבח 541

עמ"ש 88/370 גלוגובסקי נ' מנהל מס שבח 290

עמ"ש 88/532 גניש נ' מנהל מס שבח 310

עמ"ש 88/382 גרנרייך נ' מנהל מס שבח 296

ע"א 91/2670 גרנרייך נ' מנהל מס שבח 143

עמ"ש 92/1070 דוידוב נ' מנהל מס שבח 514

עמ"ש 89/31 דרזנר נ' מנהל מס שבח 346

עמ"ש 92/227 הזז נ' מנהל מס שבח 505

ע"א 85/707 הייבל - מנהל מס שבח נ' 84

עמ"ש 89/609 וייס נ' מנהל מס שבח 371

ע"א 90/5799 זהבי נ' מנהל מס שבח 133

עמ"ש 94/1 זוטא נ' מנהל מס שבח 600

עמ"ש 634/87 זילברמן נ' מנהל מס שבח 234

ע"א 88/695 חביב נוויסר נ' מנהל מס שבח 126

עמ"ש 90/354 יהלום נ' מנהל מס שבח 416

ע"א 595/82 יוניזדה - מנהל מס שבח נ' 46

עמ"ש 89/1324 יעקב נ' מנהל מס שבח 395

עמ"ש 86/187 כגן נ' מנהל מס שבח 189

עמ"ש 90/131 כהן רחמים נ' מנהל מס שבח 412

עמ"ש 90/879 כליפא נ' מנהל מס שבח 429

עמ"ש 88/67 כרמי נ' מנהל מס שבח 268

עמ"ש 90/665 לאופר נ' מנהל מס שבח 426

עמ"ש 945/90 לוי נ' מנהל מס שבח 434

עמ"ש 89/813 לוין נ' מנהל מס שבח 376

עמ"ש 90/103 לוינסון נ' מנהל מס שבח 405

עמ"ש 1562/95 לוסטיגיאר נ' מנהל מס שבח 637

עמ"ש 1714/94 לוריא נ' מנהל מס שבח 621

עמ"ש 89/341 לידור נ' מנהל מס שבח 358

ע"א 91/3095 לידור נ' מנהל מס שבח 151

עמ"ש 87/1096 למפרט נ' מנהל מס שבח 255

עמ"ש 91/188 לשם נ' מנהל מס שבח 461

עמ"ש 91/74 מובטדי נ' מנהל מס שבח 445

עמ"ש 88/881 מוזס נ' מנהל מס שבח 332

עמ"ש 86/299 מוריץ נ' מנהל מס שבח 194

עמ"ש 91/1565 מילר נ' מנהל מס שבח 478

ע"א 487,503/77 מנהל מס שבח נ' אחים ברקאי בע"מ 20

ע"א 256,329/79 מנהל מס שבח נ' בן עמי 41

ע"א 85/707 מנהל מס שבח נ' הייבל 84

ע"א 595/82 מנהל מס שבח נ' יוניזדה 46

ע"א 4820/92 מנהל מס שבח נ' סמואל 173

ע"א 104/74 מנהל מס שבח נ' פלדמן 17

ע"א 87/651 מנהל מס שבח נ' רושגולד 108

ע"א 152/79 מנהל מס שבח נ' שוורץ 35

עמ"ש 1097/86 מנדס נ' מנהל מס שבח 208

עמ"ש 88/1198 מעברי נ' מנהל מס שבח 339

עמ"ש 119/87 מעוזי רביבים נ' מנהל מס שבח 216

עמ"ש 87/28 ניסנוב נ' מנהל מס שבח 212

עמ"ש 89/1152 ניסנוב נ' מנהל מס שבח 386

ע"א 92/2191 נסל נ' מנהל מס שבח 164

עמ"ש 88/266 סבן נ' מנהל מס שבח 280

עמ"ש 94/125 סובאג נ' מנהל מס שבח 606

עמ"ש 89/396 סילברה נ' מנהל מס שבח 367

ע"א 277/78 סמואל נ' מנהל מס שבח 26

עמ"ש 91/9,13,14 סמואל נ' מנהל מס שבח 441

ע"א 4820/92 סמואל - מנהל מס שבח נ' 173

עמ"ש 63/84 סמולנסק נ' מנהל מס שבח 175

עמ"ש 92/1736 עזיזה נ' מנהל מס שבח 520

עמ"ש 87/185 עזריאל נ' מנהל מס שבח 220

עמ"ש 87/1058 עמי רם נ' מנהל מס שבח 252

עמ"ש 89/123 פירר נ' מנהל מס שבח 355

עמ"ש 93/1501 פלד נ' מנהל מס שבח 592

ע"א 104/74 פלדמן - מנהל מס שבח נ' 17

עמ"ש 86/1012 פלוריאן נ' מנהל מס שבח 205

עמ"ש 1346/93 פרוט נ' מנהל מס שבח 554

ע"א 84/278 פרידמן נ' מנהל מס שבח 71

עמ"ש 87/832 קאופר נ' מנהל מס שבח 237

עמ"ש 93/260 קולברג נ' מנהל מס שבח 531

עמ"ש 34/96 קוקיא נ' מנהל מס שבח 650

עמ"ש 1862/96 קמהולץ נ' מנהל מס שבח 653

עמ"ש 931073/ קפלוש נ' מנהל מס שבח 547

ע"א 86/102 קציר נ' מנהל מס שבח 90

עמ"ש 93/265 קריסטל נ' מנהל מס שבח 537

ע"א 141/83 ראוך נ' מנהל מס שבח 52

עמ"ש 92/6 רוזן נ' מנהל מס שבח 486

ע"א 87/651 רושגולד - מנהל מס שבח נ' 108

עמ"ש 88/89 רמתי נ' מנהל מס שבח 272

עמ"ש 84/774 רפאלי נ' מנהל מס שבח 180

עמ"ש 94/945 רפואה נ' מנהל מס שבח 617

ע"א 152/79 שוורץ - מנהל מס שבח נ' 35

עמ"ש 89/1206 שוורץ נ' מנהל מס שבח 393

ע"א 90/5517 שוורץ נ' מנהל מס שבח 128

עמ"ש 89/56 שטראוכלר נ' מנהל מס שבח 348

עמ"ש 92/15 שיטנברג נ' מנהל מס שבח 493

עמ"ש 88/338 שלגי נ' מנהל מס שבח 284

ע"א 87/43 שניאור נ' מנהל מס שבח 93

עמ"ש 85/888 שפר נ' מנהל מס שבח 183

עמ"ש 92/101 תגריב נ' מנהל מס שבח 503

 

 

מראי מקום של חקוקים עיקריים

 

חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג1963-

ס"ח 405 התשכ"ג עמ' 156

תחילתו ביום 22.8.63

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה1975-

ס"ח 773 התשל"ה עמ' 159

תחילתו ביום 12.3.75

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), התש"מ1980-

ס"ח 975 התש"מ עמ' 144

תחילתו ביום 10.7.80

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 15), התשמ"ד1984-

ס"ח 1121 התשמ"ד עמ' 179

תחילתו ביום 11.7.84

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 19), התשנ"ב1992-

ס"ח 1378 התשנ"ב עמ' 45

תחילתו ביום 8.1.92

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 24) התשנ"ג1993-

ס"ח 1417 התשנ"ג עמ' 98

תחילתו ביום 26.3.93

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 26), התשנ"ד1994-

ס"ח 1465 התשנ"ד עמ' 146

תחילתו ביום 9.6.94

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 32), התשנ"ה1995-

(תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין)

ס"ח 1518 התשנ"ה עמ' 189

תחילתו ביום 11.4.95

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 33), התשנ"ז1997-

(תיקון מס' 110 לפקודת מס הכנסה)

ס"ח 1561 התשנ"ז עמ' 79

תחילתו ביום 15.2.96

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 34), התשנ"ז1997-

ס"ח 1612 התשנ"ז עמ' 70

תחילתו ביום 28.2.97

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 36), התשנ"ז1997-

ס"ח 1627 התשנ"ז עמ' 174

תחילתו ביום 1.1.98

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 37), התשנ"ז1997-

ס"ח 1627 התשנ"ז עמ' 175

פורסם ביום 3.7.97 תחילתו: ראה סעיף 3

חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים)

(הוראת שעה), התשנ"ב1992-

ס"ח 1378 התשנ"ב עמ' 45

תוקפו מיום 1.1.92 ועד ליום 31.12.96

 

 

חוק מס שבח מקרקעין התשכ"ג1963-

(סעיפים נבחרים)

הגדרות

"דירת מגורים" - דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה;

"קרוב" לאדם פלוני -

(1) בן-זוג;

(2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה;

(3) אח או אחות ובני-זוגם;

(4) איגוד שהוא בשליטתו.

העברה אגב גירושין

4א. העברת בעלות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין לגירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם.

פעולות נוספות שהנן "מכירה"

5. (ג) (1) מכירת זכות במקרקעין הנמנית עם נכסי עזבון, או עשיית פעולה באיגוד מקרקעין הנמנה עם נכסי עזבון, יראו אותן כמכירת הזכות או עשיית הפעולה בידי היורשים, על אף האמור בסעיף 4.

(2) במכירה ובעשיית פעולה כאמור בפסקה (1), יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו בהתאם להוראות סעיפים 26ו37-.

(3) מנהל העזבון אחראי למילוי החובות הקבועות בסעיפים 73, 90,76א ו91- ובלבד שאם לא מונה מנהל לעזבון יחולו החובות האמורות על כל אחד מהיורשים.

(4) לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר.

פרק חמישי 1: פטור לדירת מגורים מזכה

הגדרות וחזקה

49. (א) לענין פרק זה -

"בעלות" -לרבות חכירה כמשמעותה בהגדרת "זכות במקרקעין";

"היום הקובע" - יום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998);

"דירת מגורים מזכה" - דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן:

(1) ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח;

(2) ארבע השנים שקדמו למכירתה;

לענין הגדרה זו, יראו תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו, או תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך או דת כפי שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, כתקופה שבה שימשה הדירה למגורים; לענין התקופה הקבועה בפסקה (1) - לא תובא בחשבון תקופה שקדמה ליום הקובע, ולענין התקופה הקבועה בפסקה (2) - לא תובא בחשבון תקופה כאמור, אם ביקש זאת המוכר.

(ב) לעניין פרק זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18שנים למעט ילדים נשואים - כמוכר אחר.

תנאים לפטור

49א. (א) מוכר, המוכר את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה, שלגביה נתקיימו התנאים האמורים בפרק זה, יהיה זכאי, על פי בקשתו שתוגש במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף 73, לפטור ממס במכירתה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אך בכפוף לסעיף 49ב, במכירת דירת מגורים מזכה שתמורתה היא זכויות במקרקעין בבנין שייבנה על הקרקע שעליה נמצאת הדירה, רשאי המוכר לבחור באחת מאלה:

(1) קבלת פטור לגבי חלק משווי התמורה, כולל שווי הקרקע המתייחס לזכויות בניה, בסכום שווי הדירה הנמכרת, וכאשר התמורה הושפעה מאפשרויות קיימות או צפויות לבנות שטח גדול יותר מהשטח הכולל הנמכר (להלן - זכויות לבניה נוספת) - בסכום כאמור בסעיף 49ז; את יתרת סכום שווי התמורה יראו כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה, כיחס חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות;

(2) תשלום מלוא המס בשל תמורת כל הזכויות הנמכרות.

פטור לדירת מגורים מזכה

49ב. המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:

(1) המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס; לענין זה, מכירה מפטור ממס - לרבות מכירה בפטור חלקי, אך למעט -

(א) מתנה פטורה על פי סעיף 62 לילדו או לבן זוגו של נותן המתנה;

(ב) מתנה פטורה על פי סעיפים 60או 61;

(ג) מכירה פטורה לפי סעיפים 69 ,67 ,65 ,64 או 70;

(ד) מכירה פטורה לפי פסקה (5);

(2) הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה של המוכר בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א, והמוכר לא מכר, במשך שמונה עשר החודשים שקדמו למכירה האמורה, דירת מגורים אחרת כאמור, בפטור ממס לפי פסקה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה לא היתה לו בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת כאמור; הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ25%- ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997);

(3) (בוטל);

(4) (בוטל);

(5) המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) המוכר הוא בן זוג של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

(ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה.

חזקת דירת מגורים יחידה

49ג. לענין סעיף 49(ב)(2), יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר גם אם יש לו, בנוסף על הדירה הנמכרת, דירת מגורים שנתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) היא נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת בשנה שקדמה למכירה;

(2) היא הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997);

(3) חלקו של המוכר בבעלותה הוא פחות מ2.5%-

חזקת דירת מגורים נוספת

49ד. לענין סעיף 49ב(2) יראו כדירת מגורים נוספת גם דירה המשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה שהיא בבעלותו של איגוד, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה, אך למוכר יש באמצעות זכויותיו באיגוד במישרין או בעקיפין, 25% לפחות בבעלות בה והיא לא הושכרה בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997); לענין זה, "זכויות" - כל אחת מאלה: הזכות לקבלת נכסי האיגוד בעת פירוקו, הזכות לקבל רווחים והזכות למנות מנהלים.

פטור חד פעמי הוראה מיוחדת

49ה. (א) על אף הוראות סעיף 49ב, תושב ישראל המוכר דירת מגורים מזכה, יהא זכאי לפטור ממס במכירתה, אם נתקיימו כל אלה:

(1) המוכר מכר בפטור ממס דירה אחרת לפי פרק זה בתוך שנים עשר החודשים שקדמו למכירה נושא הפטור (להלן - הדירה הראשונה);

(2) סכום השווי של הדירה הראשונה ושל הדירה הנמכרת (להלן - הדירה השניה), ביחד, לא עלה על מליון ומאתים אלף שקלים חדשים;

(3) המוכר רכש בשנה שלפני מכירת הדירה השניה או ירכוש בשנה שלאחר מכירתה, דירה אחרת כהגדרתה בסעיף 9(ג), בישראל או באזור כהגדרתו בסעיף 16א, בסכום השווה לשלושה רבעים לפחות משווי הדירות כאמור בפסקה (2);

(4) הסכום הנקוב בפסקה (2)יתואם בתחילת כל שנת מס, לפי שיעור עליית המדד, לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) ויעוגל ל1,000- השקלים החדשים הקרובים.

(ב) פטור לפי סעיף קטן (א) לא יינתן למוכר אחד יותר מפעם אחת.

סייג לדירה שנתקבלה במתנה

49ו. (א) על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה -

(1) אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר - עד שיחלפו ארבע שנים, וכשנותן המתנה הוא הורה - שלוש שנים, מיום שנעשה בעלה;

(2) אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר - עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה - שלוש שנים, וכשנותן המתנה הוא הורהו, אם איננו נשוי - שנתיים, ואם הוא נשוי - שנה אחת.

(ב) מוכר כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מניין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים.

(ג) לענין סעיף זה -

(1) יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;

(2) אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בניה

49ז. (א) (1) במכירת דירת מגורים מזכה, שלדעת המנהל התמורה המשתלמת בעדה הושפעה מזכויות לבניה נוספת, יהיה המוכר זכאי, על פי בקשתו שתוגש במועד ההצהרה לפי סעיף 73, לפטור, בכפוף להוראות סעיפים 49א ו49-ב, בשל סכום שווי המכירה, עד לסכום שיש לצפות לו ממכירתה של הדירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, ללא הזכויות לבניה הנוספת כאמור (להלן - סכום שווי הדירה).

(2) היה סכום שווי הדירה כאמור בפיסקה (1) נמוך מ1,200,000- שקלים חדשים יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה הנוספת כאמור, בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין 1,200,000 שקלים חדשים לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

(3) סכום הפטור הכולל לפי פיסקאות (1) ו-(2) בשל מכירת דירה כאמור, שבניתה הסתיימה לפני יום כ"ג באדר ב' התשנ"ז (1 באפריל 1997) ואשר יום רכישתה על ידי המוכר קדם למועד האמור, לא יפחת מ300,000- שקלים חדשים.

(4) יראו את יתרת סכום שווי המכירה לאחר הפחתת הסכומים הפטורים ממס לפי פיסקאות (1) עד (3), כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות כולה, כיחס חלק שווי המכירה המתייחס לזכות זו למלוא שווי המכירה, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.

(5) הסכומים הנקובים בסעיף קטן זה יתואמו אחת לשנה, ב16- בינואר, לפי שיעור עליית המדד שיפורסם בינואר של אותה שנה לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו ל100- השקלים החדשים הקרובים; המנהל יפרסם ברשומות את הסכומים כפי שעודכנו; לענין פסקה זו -

"המדד" - כהגדרתו בסעיף 9(ג2);

"המדד הבסיסי" - המדד שיפורסם ביום י"ז בטבת התשנ"ח (15 בינואר 1998).

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם במכירת משק חקלאי הכולל את דירת מגוריו של המוכר, כאשר לא ניתן למכור את הדירה בנפרד.

פטור על תשלומי איזון

49ז1. תשלומי איזון כמשמעותם בסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין, התשכ"ט1969-, ששולמו לבעל דירה, פטורים ממס כל עוד סכומם אינו עולה על מחצית התמורה שיש לצפות לה ממכירת הדירה, ללא זכויות ההרחבה, ממוכר מרצון לקונה מרצון.

כללים למגורי קבע

49ח. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר מהותם של מגורי קבע לענין פרק זה.

מתנות לקרובים

62. (ב) מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, ללא תמורה, מיחיד לבן זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס; לענין זה, "בן זוג המתגורר יחד אתו בדירה" - מי שעשוי לחול עליו סעיף 55 לחוק הירושה, התשכ"ה1965- 2, וחי ביחד עם בן זוגו חיי משפחה במשק בית משותף בדירת המגורים הנמכרת, שנה לפחות לפני המכירה".

שלילת פטור לדירה בבנין להשכרה

72א. על אף האמור בכל דין, מכירת דירה בידי מי שהיה זכאי להטבות בשלה לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט1959-, או לפי חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות)(הוראת שעה ותיקוני חוק), התשמ"א1981-, למעט סעיף 2 שבו, והכל בבנין שבנייתו נגמרה אחרי כ"ד בטבת התשמ"א (31 בדצמבר 1980), לא יחול לגביה פטור ממס או דחיית מס.

שלילת פטור לזכות במקרקעין שנתקבלה אגב פירוק איגוד

72ב. (א) נמכרה בפטור ממס זכות במקרקעין לבעל זכות באיגוד אגב פירוק האיגוד, לפי הוראות סעיף 71, ולאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין והמוכר, הזכאי לפטור ממס במכירתה לפי הוראות פרק חמישי 1, ביקש פטור, יחוייב המוכר, על אף הוראות הפרק האמור, במס כאמור בסעיף קטן (ב);

לענין זה -

"מוכר" - מי שהיה בעל זכות באיגוד ורכש את הזכות במקרקעין אגב פירוק האיגוד, או מי שיום הרכישה שנקבע לגביו הוא יום הרכישה שהיה נקבע לבעל הזכות באיגוד אילו הוא היה מוכר את הזכות במקרקעין;

"איגוד" - למעט איגוד שהיה איגוד מקרקעין במשך כל התקופה שמיום תחילת פעילותו או מיום ח' בטבת התשמ"ה (1 בינואר 1985), לפי המאוחר, ועד ליום פירוקו.

(ב) המס שבו יחוייב המוכר לפי הוראות סעיף קטן (א) הוא המס שהיה חל במועד מכירת הזכות במקרקעין לבעל הזכות באיגוד אגב פירוק האיגוד, אילו המכירה היתה חייבת במס או המס שהיה חל לפי הפקודה, אילו הועברה זכות כאמור כדיבידנד מיד לפני תחילת הפירוק, לפי הגבוה מביניהם, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, עד ליום התשלום בפועל.

 

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 34), התשנ"ז1997-

11. על אף הוראות סעיף 49(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה -

(1) היום הקובע, לגבי דירה שלא שימשה בעיקרה למגורים, יהיה ביום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999), או ביום שבו תמה תקופת השכירות בהתאם לחוזה השכירות, לפי המוקדם, ובלבד שחוזה השכירות והחוזה שקדם לו, אם קיים, יצורפו על ידי המשכיר לדין וחשבון, לפי סעיף 131 לפקודה, לשנת המס 1996 שהוגש במועד לפקיד השומה; לענין זה, "חוזה שכירות" - הסכם שכירות שנחתם לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) ותקופת סיומו אחרי יום ב' בטבת התשנ"ח (31 בדצמבר 1997);

(2) היום הקובע יהיה ביום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999), אם בתקופה של 7 שנים לפחות שקדמו ליום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) הדירה הושכרה לאותו דייר, ובלבד שהמשכיר צירף הודעה על כך לדין וחשבון כאמור בפסקה (1).

 

חוק המקרקעין (תיקון מס' 18), התשנ"ה1995-

סימן ג1: שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה

הגדרות

71א. בסימן זה:

"חוק התכנון והבניה" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965-;

"זכויות בניה" - זכויות לבניה בבית משותף לפי תכנית בת-תוקף כמשמעותה בפרק ג, לחוק התכנון והבניה;

"הרחבה" - הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף

שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה

71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד דירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה נדרשות לצורך זה.

(ב) לא תתקבל החלטה באמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין.

(ד) נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.

(ה) לא הגיעו בעלי הדירות להסכמה באשר לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה.

(ו) הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.

(ז) לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה.

 

 

 

 

מפתח חקיקה

 

פקודות וחוקים

חוק אימוץ ילדים, התשמ"א1981- §302

סעיף 16 §302 §802

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב1972- §703 §705 §1406

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג1983- §303

סעיף 307 §303

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה1975- §1104

סעיף 38 §1104

חוק הירושה התשכ"ה1965- §203 §702

סעיף 1 §103 §203 §204 §1401

סעיף 6(א) §1401

סעיף 55 §302 §604 §1002 §1104 §1403

סעיף 97 §303

סעיף 110(א) §702 §1401

סעיף 126 §1401

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב1962- §303

סעיף 7 §303

סעיף 20 §303

סעיף 47 §303

חוק המקרקעין, התשכ"ט1963- §105 §202 §1205

סעיף 7(א) §603 §702

סעיף 7(ב) §603

סעיף 27 §1205

סעיף 30 §1102

סעיף 52 §202 §1404

סעיף 71א §1404

סעיף 71ב §1404

סעיף 71ב(א) §1404

סעיף 71ב(ד) §1404

סעיף 71ב(ה) §1404

חוק המקרקעין (תיקון מס' 18), התשנ"ה1995- §1404

חוק המתנה התשכ"ה1965- §603 §1205 §1203

חוק הנאמנות, התשל"ט1979- §204 §1401

פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), התשכ"ט1969-

סעיף 51 §1305

פקודת העיריות [נוסח חדש]

סעיף 330 §104 §210

חוק הפרשנות, התשמ"א1981- §204 §705 1102

סעיף 4 §204

סעיף 5 §403 §604 §703 §802

פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943

סעיף 12(ב) §1305

חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים

והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה1994- §201 §1102

סעיף 1 §201 §702 §1102

סעיף 10 §201 §1102

חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט1959- §102 §504

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א1961-

סעיף 46(א) §1405

סעיף 85 §1305

סעיף 88 §1305 §1406

סעיף 155 §104

חוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ב1992- §202

סעיף 1 §202

חוק מס הכנסה (עידוד להשכרת דירות)(הוראת שעה ותיקוני חוק),

התשמ"א1981- §102

סעיף 2 §504

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1975- §205 §1305

סעיף 10 §1305 §1605

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א1961- §402

סעיף 1 §402 §704

חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג1963-

סעיף 1 §104 §201 §204 §1002 §1205

§1304 §1305 §1401 §1402 §1406 §1501§1603 §1605

סעיף 3 §604

סעיף 4 §204 §702 §902 §1401

סעיף 4א §604 §1102 §1402

סעיף 5(ג) §1401

סעיף 5(ג)(1) §1401

סעיף 5(ג)(2) §1401

סעיף 5(ג)(3) §1401

סעיף 5(ג)(4) §1401

סעיף 6 §104

סעיף 9 §1603 §1604

סעיף 9(ג) §1102

סעיף 9(ג2) §1306

סעיף 10 §502

סעיף 11 §204

סעיף 14(א) §503

סעיף 16א §201 §702

סעיף 16א(א) §702

סעיף 16א(א)(2) §702

סעיף 26(א) §902

סעיף 26(א)(1) §1305

סעיף 28 §1402

סעיף 39 §104

סעיף 48א §1507

סעיף 48ב §1401 §1507

סעיף 49 §1201

סעיף 49(א) §204 §208 §209 §1403 §1501 §1602

סעיף 49(ב) §301 §302 §403 §502 §705 §802 §902 §1002 §1103 §1401

סעיף 49(ה)[בוטל] §1301

סעיף 49א §502 §1304 §1603

סעיף 49א(א) §303 §404 §501 §502 §503 §802 §902 §1304

§1501 §1502 §1505 §1602 §1603

סעיף 49א(ב) §502 §1304 §1505 §1506 §1603

סעיף 49א(ב)(1) §1304 §1302 §1304 §1503 §1602 §1603

סעיף 49ב §601 §604 §1101 §1202 §1203 §1401

סעיף 49ב(א) §1304

סעיף 49ב(1) §303 §602 §603 §604 §705

סעיף 49ב(1)(א) §604

סעיף 49ב(1)(ד) §604 §801 §1001

סעיף 49ב(2) §303 §701 §702 §705 §703 §1205

סעיף 49ב(3) §303 §604 §703 §801 §802 §803

סעיף 49ב(4) §303 §901 §902 § 1001

סעיף 49ב(5) §303 §604 §802 § 1001 §1002

סעיף 49ג §701 §703 §704

סעיף 49ג(1) §703

סעיף 49ג(2) §703

סעיף 49ג(3) §703

סעיף 49ד §703 §704 §1205

סעיף 49ה §303 §403 §1101 §1102 §1103 §1104 §1202

סעיף 49ה(א)(1) §303 §1103

סעיף 49ה(א)(2) §1102

סעיף 49ה(א)(3) §303 §1102 §1103 §1104

סעיף 49ה(א)(4) §1102

סעיף 49ה(ב) §303 §1102 §1103

סעיף 49ו §104 §403 §803 §1101 §1202 §1203 §1204 §1206 §1506

סעיף 49ו(א) §1202 §1203 §1205

סעיף 49ו(א)(1) §1205

סעיף 49ו(א)(2) §1205

סעיף 49ו(ג) §1205

סעיף 49ו(ג)(1) §1203 §1205

סעיף 49ו(ג)(2) §1205

סעיף 49ז §402 §403 §1102 §1301 §1302 §1305 §1306

§1403 §1505 §1506 §1602 §1603 §1604

סעיף 49ז(א) §1301 §1303 §1304 §1305 §1307 §1404 §1504

סעיף 49ז(א)(1) §1305 §1306 §1403

סעיף 49ז(א)(2) §1306

סעיף 49ז(א)(5) §1306

סעיף 49ז(ב) §403 §1301 §1303 §1305 §1307 §1602

סעיף 49ז1 §1404

סעיף 49ח §1205

סעיף 50 §604

סעיף 53 §604

סעיף 54 §604

סעיף 55 §604

סעיף 57 §604

סעיף 59 §604

סעיף 60 §604

סעיף 61 §604 §1405

סעיף 61(ב)(1) §1401

סעיף 61(ב)(2)(ד) §604

סעיף 61(ב)(2)(ה) §604

סעיף 61(ד) §1405

סעיף 61(ה) §1405

סעיף 62 §603 §705 §1201 §1202 §1203 §1402 §1503

סעיף 62(א) §1403

סעיף 62 (ב) §302 §604 §1002 §1403

סעיף 63 §602

סעיף 64 §604

סעיף 65 §604

סעיף 67 §604

סעיף 66 §604

סעיף 69 §604

סעיף 70 §604

סעיף 71 §604 §1203

סעיף 72א §504

סעיף 72ב §505

סעיף 73 §503 §1301

סעיף 73(א)(1) §104

סעיף 73(א)(2) §104 §503 §1203

סעיף 78(א)(1) §104

סעיף 84 §203 §902 §1401 §1603

סעיף 85 §105

סעיף 89 §104

סעיף 102 §702

סעיף 107(א) §503

חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים)(הוראת שעה),

התשנ"ב1992- §102 §502 §603 §705 §1102 §1501

סעיף 1(1) §1501 §1507

סעיף 1(2) §1501

סעיף 1(3) §1501

סעיף 1(4) §1501

סעיף 2(א) §1502 §1503 §1504 §1506

סעיף 2(ב) §1503 §1504 §1506

סעיף 2(ב)(1) §1503

סעיף 2(ב)(2) §1503

סעיף 2(ג) §1504 §1506 §1507

סעיף 2(ג)(1) §1504 §1507

סעיף 2(ג)(2) §1503 §1504 §1507

סעיף 2(ד) §1505 §1506

סעיף 2(ה) §1203 §1506

סעיף 3 §1504

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה1975- §1301

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), התש"מ1980- §1203 §1301

סעיף 29 §1205

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 15), התשמ"ד1984- §201

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 19), התשנ"ב1992- §1402

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 24) התשנ"ג1993- §204 § 1001 §1401

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 26), התשנ"ד1994- §302 §604 §1002 §1403

סעיף 5(ג)(1) §204

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 31), התשנ"ה1995- §1102

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 34), התשנ"ז1997- §201 §205 §208

§209 §303 §403 §503 §601 §604 §701 §702 §704 §705 §801§

901 § 1001 §1002 §1101 §13012

סעיף 11(1) §209

סעיף 11(2) §209

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 36), התשנ"ז1997- §208 §1305 §1306 §1301

§1404 §1604

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 37), התשנ"ז1997- §505

חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה1965- §1102

סעיף 1 §1102

סעיף 1(א) §1102

פקודת סדרי השלטון והמשפט וצו סדרי השלטון

והמשפט (מס' 1), התשכ"ז1967- §201

סעיף 11ב §201

חוק רמת הגולן, התשמ"ב1981- §201

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה1965- §1303

תקנות וצווים

תקנות בית המשפט (אגרות), התשמ"ח1987- §1104

תקנה 13 §1104

תקנות בית המשפט (ערעורים בענייני מס הכנסה), התשל"ט1978-

סעיף 10 §104

תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בועדות ערר), התשכ"ה1965- §104

תקנה 12(ב) §104

תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), התשל"ה1974- §402

תקנה 2(ד) §1102

תקנה 2(2)(א) §1102

תקנה 2(3) §1102

תקנה 2(4) §402

תקנה 20 §1402

תקנה 21 §1402

תקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג1973- §1104

תקנה 2(ד) §1104

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-

תקנה 158(א) §104

תקנה 159 §104

תקנה 415 §105

תקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה1985- §1104

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח1958- §210

 

 

מפתח פסיקה

לפי סדר אלפא-ביתי

 

עמ"ש 218/78 אבידור נ' מנהל מס שבח, פד"א י 103 §105

עמ"ש 85/91 אבנרי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 455 §1305

עמ"ש 90/87 אברבוך נ' מנהל מס שבח, מיסים ב3/ ה21- §1102

עמ"ש 210/76 אברהם קדוש נ' מנהל מס שבח, פד"א ט 132 §1102

עמ"ש 136/85 אדלר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 381 §503

עמ"ש 12/87 אוטו חן בע"מ נ' מנהל מס שבח, מיסים ג4/ ה353- §1102

עמ"ש 1/91 אוליאל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 436 §1104

עמ"ש 153/86 אומברטו נ' מנהל מס שבח, §206 §210

עמ"ש 534/94 אוסטרויל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 608 §206

ע"א 552/82 אופיר נ' מנהל מס שבח, פ"ד מב(3) 508; פד"א טז 291 §1603

עמ"ש 64/87 אייז יעל נ' מנהל מס שבח, מסים ב2/ ה124- §104

עמ"ש 634/90 אילנות הקריה בע"מ נ' מנהל מס שבח, מיסים ו2/ ה40- §1102

ע"א 153/77 אלואשוילי נ' סמואל, פ"ד לב(1) 635 §204

ע"א 504/65 אליעזר אסל נ' פקיד השומה נתניה, פ"ד כ(3) 365 §207

עמ"ש 43/85 אמסל נ' מנהל מס שבח, פד"א יג 324 §105 §902 §1401

עמ"ש 448/83 אקשלמה נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 281 §202

עמ"ש 933/87 אריאלי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 245 §603 §802

עמ"ש 43/83 ארליך נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 280 §1205

ע"א 733/91 ארליך נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 139 §202 §404 §1302

עמ"ש 28/90 אשכנזי נ' מנהל מס שבח, מיסים ה5/ ה35- §1102

עמ"ש 181/88 בורטמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 596 §1206

עמ"ש 543/82 בורשטיין יואל נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 134 §1603

ע"א 178/87 בטאט נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פסקי דין כרך א עמ' 98 §206

§210 §1305

עמ"ש 94/92 ביליה נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פסקי דין כרך א עמ' 500 §104

עמ"ש 42/88 בירמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 266 §205

עמ"ש 438/78 בכרך נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 79 §502 §802

עמ"ש 782/84 בלוסטקי נ' מנהל מע"מ, פ"מ תשמ"ז א 438 §205

עמ"ש 243/87 בן אאיס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 229 §1203

ע"א 169/88 בן אאיס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 120 §1203

עמ"ש 657/81 בן ציון גרבר נ' מנהל מס רכוש, חיימובסקי 121 §210

בעמ"ש 654/83 בנישו נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשמ"ד ב 353 §1305

עמ"ש 5/86 בקרמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 467 §1203

עמ"ש 464/85 בר דרור נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 383 §206

עמ"ש 177/88 בראונר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין

כרך א עמ' 276 §202 §1302 §1305

ע"ש 248/80 ברגר, רפלד נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 13 §303

עמ"ש 10/91 ברוך נ' מנהל מס שבח, מיסים ו2/ ה122- §503

עמ"ש 24/96 ברוכוב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 646 §1503

עמ"ש 267/91 ברוש נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 473 §105 §203

עמ"ש 19/88 ברנדל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 258 §1305

ע"א 176/84 ברקסון נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 60 §201 §204

§205 §902

ע"ש 23/87 בתי הזיקוק לנפט בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית אשדוד,

רוסטוביץ, ארנונה עירונית, (מהדורה רביעית), עמ' 632 §402

ע"א 200/83 גברין נ' מנהל מס שבח, פד"א י"ג 15 §104

עמ"ש 634/86 גולדשטיין נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 558 §104

ע"א 67/76 גולדשטיין נ' מנהל מס רכוש, פד"א ח 414 §402

ע"א 24/85 גולדשמידט נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 81 §1203 §1205

ע"א 237/87 גולן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 103 §206

עמ"ש 578/86 גיטלמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 198 §203

עמ"ש 600/86 גיטלמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 201 §1305

עמ"ש 608/87 גינדי נ' מנהל מס שבח, פד"א טו 277 §104 §1203

עמ"ש 73/81 גינסברגר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 91 §1305

עמ"ש 511/93 גלבורט נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 541 §705 §1503

עמ"ש 370/80 גלוגובסקי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 290 §203

עמ"ש 370/88 גלוגובסקי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 290 §203

§702 §703

עמ"ש 532/88 גניש נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 310 §702

עמ"ש 81/82 גנץ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 314 §105 §202 §1307

עמ"ש 11/86 גרינברג נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 424 §1401

ע"א 89/81 גרינהולץ נ' מנהל מס שבח, פ"ד לז(3) 231 §403

ע"א 2670/91 גרנרייך נ' מנהל מס שבח פסקי דין כרך א עמ' 143 §104 §1203

עמ"ש 382/88 גרנרייך נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 296 §104 §1203

עמ"ש 167/88 דגני נ' מנהל מס שבח, פד"א יז 7 §204 §302

§604 §1002 §1104 §1403

עמ"ש 561/82 דהאן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 132 §1203

עמ"ש 703/8 דהן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 246 §104

עמ"ש 1070/92 דוידוב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 514 §104 §1203

עמ"ש 601/82 דוכנה נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשמ"ה א 360 §1603

עמ"ש 84/81 דורה חברה לבנין בע"מ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי206 §1603

עמ"ש 11/82 דרומי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 239 §1203

עמ"ש 22,23/84 דריאן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 293 §202 §204 §206

עמ"ש 418/85 דשא נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 418 §206

עמ"ש 305/84 האוזרמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 279 §204 §206

עמ"ש 525/83 הגואל נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 226 §104

עמ"ש 885/83 הוכצייט נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"מ תשמ"ה ג 300 §1605

עמ"ש 227/92 הזז נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 505 §203 §206 §210

ע"א 766/78 החברה המרכזית לשכון ולבנין בע"מ נ' מנהל מס שבח,

פ"ד לד(2) 683 §1102

ע"א 527/69 הטכניון נ' מנהל מס שבח, פ"ד כד(1) 554; פד"א ג 198 §204

ע"ש 267/92 הנאמן הישראלי בע"מ נ' מנהל מס רכוש, פד"א כב 539 §402

עמ"ש 237/82 הרפז נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 222 §1305

ע"א 442/71 השקעות מארש נ' מנהל מס שבח, פ"ד כו(2) 19; פד"א ה 141 §604

ע"א 717/85 וויס נ' מנהל מס שבח, פד"א טז 45 §1305

ע"א 521/65 וון-הרטן נ' פקיד השומה ת"א 1, פ"ד כ (3) 625 §1603

עמ"ש 609/89 וייס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 367 §1202 §1203

עמ"ש 517,518/90 וינשטיין נ' מנהל מס שבח, מיסים ה6/ ה204- §202

עמ"ש 79/82 ולדובסקי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 232 §1603

ע"א 5799/90 זהבי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 133 §603

עמ"ש 625/81 זהבי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 103 §802

עמ"ש 246/80 זהר אברהם נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 117 §105 §1305

ע"ש 108/85 זהר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 403 §303

עמ"ש 1/94 זוטא נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 600 §206

עמ"ש 270/82 זורין, בלכר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 4 §203 §403

עמ"ש 634/87 זילברמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 234 §1205

ע"פ 28/49 זרקא נ' היועמ"ש, פ"ד ד 504 §104

ע"א 695/88 חביב נוויסר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 126 §1205

ע"א 522/63 חברת בית זכאי בע"מ נ' פקיד שומה, פ"ד יח(2) 548 §105

ע"א 56/66 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עיריית ירושלים, פ"מ ג 28 §402

עמ"ש 33/83 חברת הנכסים של השופרסל נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 374 §104

עמ"ש 984/87 חלמיש נ' מנהל מס שבח, פד"א יח 233 §1401

ע"א 448/69 חנגל נ' פקיד השומה תל אביב, פד"א ג 274 §207

עמ"ש 375/81 טרומפלדור נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 30 §1305

עמ"ש 354/90 יהלום נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 416 §104 §203 §1203

עמ"ש 417/84 יוסטינג נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 319 §1305

עמ"ש 104/81 יוסף גופר נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 25 §1603

עמ"ש 1324/89 יעקב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 395 §902

עמ"ש 87/81 יערי זופיה נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 101 §802

עמ"ש 102/87 יריץ תקוה נ' מנהל מס שבח, מסים ב3/ ה142/ §1602

עמ"ש 16,23/84 כ.א.ן חברה להנדסה בע"מ נ' מנהל מס שבח,

חיימובסקי 320 §210 §303

ע"א 388/76 כבשני נ' מנהל מס שבח, פד"א ט 76 §105

עמ"ש 187/86 כגן נ' מנהל מס שבח פסקי דין כרך א עמ' 189 §104 §1203 §1204

עמ"ש 426/81 כהן בנימין נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 51 §203

עמ"ש 131/90 כהן רחמים נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 412 §503 §1502

עמ"ש 830/85 כהן שרה נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 406 §1603

ע"א 668/82 כורש נ' מנהל מס שבח, פ"ד לט(2) 385; פד"א יג 154 §203 §206

עמ"ש 879/90 כליפא ג'יסלן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 429 §403 §1205

ע"א 208/79 כץ נ' מנהל מס שבח, פ"ד לג(3) 772 §208

עמ"ש 67/88 כרמי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 268 §206

ע"א 256/80 לאוב נ' מנהל מס שבח, פ"ד לז(2) 163 §105

עמ"ש 665/90 לאופר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 426 §503

עמ"ש 14/76 לוי נ' מנהל מס שבח, פד"א ח 420 §1102

עמ"ש 945/90 לוי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 434 §202

ע"א 831/75 לוי נ' פקיד השומה חיפה, פ"ד לב(1) 421 §105

בג"צ 9/77 לוי נ' פקיד השומה חיפה, פד"א ט 252 §105

עמ"ש 103/90 לוינסון נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 405 §1205

עמ"ש 427/88 לוינשטיין נ' מנהל מס שבח, פד"א כא 183 §1203

עמ"ש 1714/94 לוריא נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 621 §1001

עמ"ש 40/92 לוריג נ' מנהל מס שבח, מיסים ח1/ ה254- §1102

ע"א 3095/91 לידור נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 151 §1203

עמ"ש 105/92 לידסקי נ' מנהל מס שבח, מסים ח4/ ה47- §502

ע"א 218/78 ליננברג נ' מנהל מס שבח, פ"ד ל"ג(2) 423 §104

ע"א 95/77 ללצ'וק ובניו בע"מ נ' מנהל מס שבח, פ"ד לא(3) 499 §1603

עמ"ש 1096/87 למפרט נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 255 §105 §503

§1203

עמ"ש 693,694/81 לנגרמן נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 34 §1603

עמ"ש 327,346/85 לפידות נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 374 §206 §210

עמ"ש 778/80 לשם נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 14 §1204

עמ"ש 188/91 לשם נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 461 §202 §404 §1302

עמ"ש 320/82 לשקו נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 115 §1205

עמ"ש 5/83 מאיר נ' מנהל מס שבח, פד"א יד 131 §703

עמ"ש 89/91 מגלניק נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשמ"ד ב 211 §503

עמ"ש 74/91 מובטדי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 445 §105

§1204 §1205

עמ"ש 881/88 מוזס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 332 §1205

עמ"ש 299/86 מוריץ נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 194 §1205

עמ"ש 1565/91 מילר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 478 §206

ע"ש 111/82 מינקוביץ נ' מנהל עזבון נמט, חיימובסקי 29 §303

עמ"ש 22/89 מנדל נ' מנהל מס שבח, מסים ה2/ ה17- §1102

עמ"ש 868/85 מנדלבוים נ' מנהל מס שבח, פד"א יד 201 §502

עמ"ש 1097/86 מנדס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 208 §1304

עמ"ש 177/85 מנדס נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 384 §206

ע"א 265,329/79 מנהל מס שבח נ' בן עמי, פסקי דין כרך א עמ' 41 §1602

ע"א 487,503/77 מנהל מס שבח נ' ברקאי בע"מ, פסקי דין כרך א עמ' 20 §105

§1304 §1603

ע"א 707/85 מנהל מס שבח נ' הייבל, פסקי דין כרך א עמ' 84 §202 §206

§210 §402 §503 §702

ע"א 154/84 מנהל מס שבח נ' הרמן, פ"ד לט(4) 693 §1401

ע"א 307/85 מנהל מס שבח נ' זמר, פד"א טו 343 §603 §702

ע"א 295/88 מנהל מס שבח נ' זנזורי, פ"ד מה(3) 635; פד"א יט 269 §1603

ע"א 614/82 מנהל מס שבח נ' חברת ש.א.פ. בע"מ, פ"ד מא(3) 735 §1605

ע"א 595/82 מנהל מס שבח נ' יוניזדה, פסקי דין כרך א עמ' 46 §1304 §1603

ע"א 165,245/79 מנהל מס שבח נ' כהן, פ"ד לד(3) 284; פד"א יב 423 §1401

ע"א 4820/92 מנהל מס שבח נ' סמואל, פסקי דין כרך א עמ' 173 §802

ע"א 799/77 מנהל מס שבח נ' פחייק, פ"ד לג(3) 156; פד"א ט 363 §1401

ע"א 104/74 מנהל מס שבח נ' פלדמן, פסקי דין כרך א עמ' 17 §404 §1301

ע"א 651/87 מנהל מס שבח נ' רושגולד, פסקי דין כרך א עמ' 108 §202 §403

§404 §1302

ע"א 152/79 מנהל מס שבח נ' שוורץ, פסקי דין כרך א עמ' 35 §202 §403

§404 §1301 §1307

ע"א 262/65 מנהל מס שבח נ' תמיר, פ"ד כ(1) 695 §1205

עמ"ש 215/84 מנצורי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 271 §1302 §1602

עמ"ש 10/89 מנשירוב נ' מנהל מס שבח מחוז חדרה, חיימובסקי 599 §1102

ע"ש 116-118/92 מסדר האבות נ' מנהל מס רכוש ירושלים, פד"א כג 188 §402

עמ"ש 1198/88 מעברי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 339 §105 §1205

עמ"ש 119/87 מעוזי רביבים בע"מ נ' מנהל מס שבח,

פסקי דין כרך א עמ' 216 §1603

עמ"ש 136/88 מעונות ח.מ.ש בע"מ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 562 §104

עמ"ש 539/85 מרלז לבניה בע"מ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 407 §1102

עמ"ש 738/82 מרמורש כץ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 247 §1203 §1204

עמ"ש 564/82 משעל נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 148 §1204

ד"נ 17/75 נחול נ' לוי, פ"ד ל(2) 113 §303

עמ"ש 29/92 נחמיאס נ' מנהל מס שבח, מסים ו4/ ה207- §1305

ע"א 102/82 ניכן בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד לט(1) 772 §1605

עמ"ש 1152/89 ניסנוב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 386 §1304 §1603

עמ"ש 28/87 ניסנוב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 212 §203 §703

עמ"ש 23/82 נכסי ס.פ. פרידמן בע"מ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 166 §1603

ע"א 2191/92 נסל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 164 §202 §404 §1302

עמ"ש 266/88 סבן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 280 §104 §1203

ע"ש 652/82 סורגו נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 182 §1603

עמ"ש 396/89 סילברה נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 367 §104 §1205

ע"ש 318/81 סלע נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 24 §303

עמ"ש 9/91 סמואל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 441 §601 §802

ע"א 277/78 סמואל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 26 §1305

עמ"ש 63/84 סמולנסק נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 175 §202 §1302

עמ"ש 69/84 סן סימון נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 309 §1203

עמ"ש 114/84 סעדי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 270 §202

עמ"ש 1736/92 עזיזה נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 520 §104 §1203

עמ"ש 8/92 עזרא נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 490 §210

עמ"ש 185/87 עזריאל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 220 §1305 §1603

עמ"ש 1097/87 עיזבון ביטרן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 612 §204 §1401

עמ"ש 110/85 עיזבון בליימן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 369 §204 §1401

עמ"ש 1870/93 עיזבון גיל יוסף נ' מנהל מס שבח, מיסים ט2/ ה251- §1401

עמ"ש 466/87 עיזבון גרבובסקי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 604 §204 §303

עמ"ש 1097/90 עיזבון האויזר נ' מנהל מס שבח, מיסים ו2/ ה192- §204

עמ"ש 128/9 עיזבון האויזר נ' מנהל מס שבח, מסים ו2/ ה192- §1401

עמ"ש 947/86 עיזבון הורוביץ נ' מנהל מס שבח, פד"א טז 323 §204 §303 §1401

ה"פ 5047/86 עיזבון חסון נ' עיריית תל אביב, רוסטוביץ,

ארנונה עירונית, (מהדורה רביעית) עמ' 906 §210

עמ"ש 585/88 עיזבון ילין נ' מנהל מס שבח, פד"א יט 88 §204 §1401

עמ"ש 110/84 עיזבון כרמי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 289 §204 §1401

עמ"ש 1073/93 עיזבון קפלוש נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 547 §1401

ע"ש 66/91 עיזבון שאנן נ' מנהל מס שבח, מיסים ו2/ ה233- §303

עמ"ש 126/87 עיזבון שביט נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשמ"ט ג 42 §204 §1401

ע"א 499/85 עיזבון שפייר נ' מנהל מס שבח, פ"ד מ"ד(3) 256 §105 §204 §1401

עמ"ש 1058/87 עמי רם נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 252 §703

ע"א 755/80 עקדי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 398 §104

ע"א 571/84 פ"ש חיפה נ' רז, פ"ד מא(4) 85 §104

ע"א 146/76 פוגל נ' מנהל מס שבח, פ"ד לא(1) 352; פד"א ח 460 §1401

ע"א 3/85 פולני נ' מנהל מס שבח, פ"ד מב(3) 419 §105 §902

עמ"ש 123/89 פירר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 355 §1302

עמ"ש 1501/93 פלד נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 592 §206

עמ"ש 1012/86 פלוריאן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 205 §105 §203 §702

עמ"ש 102/77 פליק נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשל"ט ב 259; פד"א י 50 §105

ע"ש 26/86 פסח נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 430 §303

עמ"ש 1346/93 פרוט נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 553 §1301 §1302 §1305

ע"א 278/84 פרידמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 71 §202

§206 §404 §1102

עמ"ש 62/83 פרידמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 278 §204 §206

עמ"ש 719/83 פרידמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 286 §202 §1302

עמ"ש 141/84 פרץ נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 333 §902

עמ"ש 21/95 פרץ נ' מנהל מס שבח, פד"א כה 6 §402 §403 §1307

עמ"ש 46/82 ציבולסקי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 187 §205

עמ"ש 832/87 קאופר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 237 §206 §210 §404

עמ"ש 70/84 קדרון נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 266 §503 §703

עמ"ש 70/84 קדרון נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 266 §701

ע"א 389/82 קהן נ' מנהל מס שבח, פ"ד לט(1) 797; פד"א יג 149 §902

עמ"ש 260/93 קולברג נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 531 §603 §1503

עמ"ש 216/82 קיסר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 95 §603

ע"ש 524/88 קלרין דירות בע"מ נ' מנהל מס שבח, פד"א יח 82 §303

עמ"ש 1862/96 קמהולץ נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 653 §206

עמ"ש 47/83 קנוסוב נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 273 §503 §1502

ע"א 388/78 קנת נ' מנהל מס שבח, פ"ד לד(1) 188 §208

עמ"ש 16/85 קציר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 375 §603

ע"א 102/86 קציר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 90 §603 §702

עמ"ש 727/87 קרדוניס נ' מנהל מס שבח, פד"א יז 153 §1203

עמ"ש 265/93 קריסטל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 537 §1307

עמ"ש 1/82 קרמר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 177 §1603

עמ"ש 483/81 ראוך נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 44 §1305

ע"א 141/83 ראוך נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 52 §1305

עמ"ש 6/92 רוזן נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פסקי דין כרך א עמ' 486 §206

עמ"ש 37/86 רוזנברג נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 426 §303

ע"א 207/80 רוזנטל נ' מנהל מס שבח, פ"ד ל(3) 303 §503

עמ"ש 1080/86 רושגולד נ' מנהל מס שבח, פד"א יד 378 §202

עמ"ש 89/88 רמתי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 272 §202 §206

עמ"ש 774/84 רפאלי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 180 §1203

עמ"ש 271/84 רפאלי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 321 §206 §210

עמ"ש 945/94 רפואה נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 617 §502

ע"א 604/74 רפפורט נ' מנהל מס שבח, פ"ד לד(2) 382 §702

עמ"ש 849-851/84 שבתאי אפרים נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 415 §205 §210

עמ"ש 323/88 שוורץ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 605 §210

ע"א 5517/90 שוורץ נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 128 §105 §210

§702 §703

עמ"ש 1206/89 שוורץ נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 393 §1502

ע"ש 116/87 שטיינר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 490 §303

עמ"ש 56/89 שטראוכלר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 348 §1305

עמ"ש 31/92 שטרן נ' מנהל מס שבח, מסים ט5/ ה26- §503

עמ"ש 15/92 שיטנברג נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 493 §105 §301 §902

עמ"ש 338/88 שלגי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 284 §203

עמ"ש 3/88 שמואל בנימין נ' מנהל מס שבח, מיסים ב6/ ה21- §1102

ע"א 153/85 שמחה נגל ואח' נ' מנהל מס שבח מסים א6/ ה124- §104

עמ"ש 26/84 שמעוני נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 372 §1204

עמ"ש 113/83 שמש נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 85 §204

עמ"ש 113/82 שמש נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 85 §1401

עמ"ש 375/82 שנברג נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 97 §902

עמ"ש 782,783/82 שנול נ' מנהל מס שבח, חיימובסבקי 234 §1603

ע"א 43/87 שניאור נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 93 §104 §105 §1203

ע"א 714/88 שנצר נ' ריבלין, פ"ד מה(2) 89 §302 §604 §1002 §1104 §1403

ע"א 734/74 שפאר נ' מנהל מס רכוש, פד"א ח 6 §402

ע"ש 1116/93 שפירא נ' מנהל מס רכוש, פד"א כב 438 §402

עמ"ש 888/85 שפר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 183 §1205

עמ"ש 65/86 שרמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 416 §1203

ע"א 56/80 תגר, מכבי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 176 §1401

עמ"ש 101/92 תגריב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 503 §1203

ע"ש 996/90 תרשיש רעננה בע"מ נ' מנהל מס רכוש, פד"א כב 151 §402

עמ"ש 3/93 Jewish Press Inc נ' מנהל מס שבח, מסים ח4/ ה350- §204

 

מפתח פסיקה

לפי סדר השנים

 

ע"פ 28/49 זרקא נ' היועמ"ש, פ"ד ד 504 §104

ע"א 522/63 חברת בית זכאי בע"מ נ' פקיד שומה, פ"ד יח(2) 548 §105

ע"א 262/65 מנהל מס שבח נ' תמיר, פ"ד כ(1) 695 §1205

ע"א 504/65 אליעזר אסל נ' פקיד השומה נתניה, פ"ד כ(3) 365 §207

ע"א 521/65 וון-הרטן נ' פקיד השומה ת"א 1, פ"ד כ (3) 625 §1603

ע"א 56/66 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' עיריית ירושלים, פ"מ ג 28 §402

ע"א 448/69 חנגל נ' פקיד השומה תל אביב, פד"א ג 274 §207

ע"א 527/69 הטכניון נ' מנהל מס שבח, פ"ד כד(1) 554; פד"א ג 198 §204

ע"א 442/71 השקעות מארש נ' מנהל מס שבח, פ"ד כו(2) 19; פד"א ה 141 §604

ע"א 104/74 מנהל מס שבח נ' פלדמן, פסקי דין כרך א עמ' 17 §404 §1301

ע"א 604/74 רפפורט נ' מנהל מס שבח, פ"ד לד(2) 382 §702

ע"א 734/74 שפאר נ' מנהל מס רכוש, פד"א ח 6 §402

ד"נ 17/75 נחול נ' לוי, פ"ד ל(2) 113 §303

ע"א 831/75 לוי נ' פקיד השומה חיפה, פ"ד לב(1) 421 §105

עמ"ש 14/76 לוי נ' מנהל מס שבח, פד"א ח 420 §1102

ע"א 67/76 גולדשטיין נ' מנהל מס רכוש, פד"א ח 414 §402

ע"א 146/76 פוגל נ' מנהל מס שבח, פ"ד לא(1) 352; פד"א ח 460 §1401

עמ"ש 210/76 אברהם קדוש נ' מנהל מס שבח, פד"א ט 132 §1102

ע"א 388/76 כבשני נ' מנהל מס שבח, פד"א ט 76 §105

בג"צ 9/77 לוי נ' פקיד השומה חיפה, פד"א ט 252 §105

ע"א 95/77 ללצ'וק ובניו בע"מ נ' מנהל מס שבח, פ"ד לא(3) 499 §1603

עמ"ש 102/77 פליק נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשל"ט ב 259; פד"א י 50 §105

ע"א 153/77 אלואשוילי נ' סמואל, פ"ד לב(1) 635 §204

ע"א 487,503/77 מנהל מס שבח נ' ברקאי בע"מ, פסקי דין כרך א עמ' 20 §105

§1304 §1603

ע"א 799/77 מנהל מס שבח נ' פחייק, פ"ד לג(3) 156; פד"א ט 363 §1401

ע"א 218/78 ליננברג נ' מנהל מס שבח, פ"ד ל"ג(2) 423 §104

עמ"ש 218/78 אבידור נ' מנהל מס שבח, פד"א י 103 §105

ע"א 277/78 סמואל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 26 §1305

ע"א 388/78 קנת נ' מנהל מס שבח, פ"ד לד(1) 188 §208

עמ"ש 438/78 בכרך נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 79 §502 §802

ע"א 766/78 החברה המרכזית לשכון ולבנין בע"מ נ' מנהל מס שבח,

פ"ד לד(2) 683 §1102

ע"א 152/79 מנהל מס שבח נ' שוורץ, פסקי דין כרך א עמ' 35 §202 §403

§404 §1301 §1307

ע"א 165,245/79 מנהל מס שבח נ' כהן, פ"ד לד(3) 284; פד"א יב 423 §1401

ע"א 208/79 כץ נ' מנהל מס שבח, פ"ד לג(3) 772 §208

ע"א 265,329/79 מנהל מס שבח נ' בן עמי, פסקי דין כרך א עמ' 41 §1602

ע"א 56/80 תגר, מכבי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 176 §1401

ע"א 207/80 רוזנטל נ' מנהל מס שבח, פ"ד ל(3) 303 §503

עמ"ש 246/80 זהר אברהם נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 117 §105 §1305

ע"ש 248/80 ברגר, רפלד נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 13 §303

ע"א 256/80 לאוב נ' מנהל מס שבח, פ"ד לז(2) 163 §105

עמ"ש 370/80 גלוגובסקי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 290 §203

ע"א 755/80 עקדי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 398 §104

עמ"ש 778/80 לשם נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 14 §1204

עמ"ש 73/81 גינסברגר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 91 §1305

עמ"ש 84/81 דורה חברה לבנין בע"מ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי206 §1603

עמ"ש 87/81 יערי זופיה נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 101 §802

ע"א 89/81 גרינהולץ נ' מנהל מס שבח, פ"ד לז(3) 231 §403

עמ"ש 104/81 יוסף גופר נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 25 §1603

ע"ש 318/81 סלע נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 24 §303

עמ"ש 375/81 טרומפלדור נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 30 §1305

עמ"ש 426/81 כהן בנימין נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 51 §203

עמ"ש 483/81 ראוך נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 44 §1305

עמ"ש 625/81 זהבי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 103 §802

עמ"ש 657/81 בן ציון גרבר נ' מנהל מס רכוש, חיימובסקי 121 §210

עמ"ש 693,694/81 לנגרמן נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 34 §1603

עמ"ש 1/82 קרמר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 177 §1603

עמ"ש 11/82 דרומי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 239 §1203

עמ"ש 23/82 נכסי ס.פ. פרידמן בע"מ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 166 §1603

עמ"ש /82 ציבולסקי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 187 §205

עמ"ש 79/82 ולדובסקי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 232 §1603

עמ"ש 81/82 גנץ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 314 §105 §202 §1307

ע"א 102/82 ניכן בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד לט(1) 772 §1605

ע"ש 111/82 מינקוביץ נ' מנהל עזבון נמט, חיימובסקי 29 §303

עמ"ש 113/82 שמש נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 85 §1401

עמ"ש 216/82 קיסר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 95 §603

עמ"ש 237/82 הרפז נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 222 §1305

עמ"ש 270/82 זורין, בלכר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 4 §203 §403

עמ"ש 320/82 לשקו נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 115 §1205

עמ"ש 375/82 שנברג נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 97 §902

ע"א 389/82 קהן נ' מנהל מס שבח, פ"ד לט(1) 797; פד"א יג 149 §902

עמ"ש 543/82 בורשטיין יואל נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 134 §1603

ע"א 552/82 אופיר נ' מנהל מס שבח, פ"ד מב(3) 508; פד"א טז 291 §1603

עמ"ש 561/82 דהאן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 132 §1203

עמ"ש 564/82 משעל נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 148 §1204

ע"א 595/82 מנהל מס שבח נ' יוניזדה, פסקי דין כרך א עמ' 46 §1304 §1603

עמ"ש 601/82 דוכנה נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשמ"ה א 360 §1603

ע"א 614/82 מנהל מס שבח נ' חברת ש.א.פ. בע"מ, פ"ד מא(3) 735 §1605

ע"ש 652/82 סורגו נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 182 §1603

ע"א 668/82 כורש נ' מנהל מס שבח, פ"ד לט(2) 385; פד"א יג 154 §203 §206

עמ"ש 738/82 מרמורש כץ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 247 §1203 §1204

עמ"ש 782,783/82 שנול נ' מנהל מס שבח, חיימובסבקי 234 §1603

עמ"ש 5/83 מאיר נ' מנהל מס שבח, פד"א יד 131 §703

עמ"ש 33/83 חברת הנכסים של השופרסל נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 374 §104

עמ"ש 43/83 ארליך נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 280 §1205

עמ"ש 47/83 קנוסוב נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 273 §503 §1502

עמ"ש 62/83 פרידמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 278 §204 §206

עמ"ש 113/83 שמש נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 85 §204

ע"א 141/83 ראוך נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 52 §1305

ע"א 200/83 גברין נ' מנהל מס שבח, פד"א י"ג 15 §104

עמ"ש 448/83 אקשלמה נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 281 §202

עמ"ש 525/83 הגואל נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 226 §104

בעמ"ש 654/83 בנישו נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשמ"ד ב 353 §1305

עמ"ש 703/83 דהן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 246 §104

עמ"ש 719/83 פרידמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 286 §202 §1302

עמ"ש 885/83 הוכצייט נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"מ תשמ"ה ג 300 §1605

עמ"ש 22,23/84 דריאן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 293 §202 §204 §206

עמ"ש 16,23/84 כ.א.ן חברה להנדסה בע"מ נ' מנהל מס שבח,

חיימובסקי 320 §210 §303

עמ"ש 26/84 שמעוני נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 372 §1204

עמ"ש 63/84 סמולנסק נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 175 §202 §1302

עמ"ש 69/84 סן סימון נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 309 §1203

עמ"ש 70/84 קדרון נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 266 §503 §701 §703

עמ"ש 110/84 עזבון כרמי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 289 §204 §1401

עמ"ש 114/84 סעדי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 270 §202

עמ"ש 141/84 פרץ נ' מנהל מס שבח, פד"א יב 333 §902

ע"א 154/84 מנהל מס שבח נ' הרמן, פ"ד לט(4) 693 §1401

ע"א 176/84 ברקסון נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 60 §201 §204

§205 §902

עמ"ש 215/84 מנצורי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 271 §1302 §1602

עמ"ש 271/84 רפאלי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 321 §206 §210

ע"א 278/84 פרידמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 71 §202

§206 §404 §1102

עמ"ש 305/84 האוזרמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 279 §204 §206

עמ"ש 417/84 יוסטינג נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 319 §1305

ע"א 571/84 פ"ש חיפה נ' רז, פ"ד מא(4) 85 §104

עמ"ש 774/84 רפאלי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 180 §1203

עמ"ש 782/84 בלוסטקי נ' מנהל מע"מ, פ"מ תשמ"ז א 438 §205

עמ"ש 849-851/84 שבתאי אפרים נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 415 §205 §210

ע"א 3/85 פולני נ' מנהל מס שבח, פ"ד מב(3) 419 §105 §902

עמ"ש 16/85 קציר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 375 §603

ע"א 24/85 גולדשמידט נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 81 §1203 §1205

עמ"ש 43/85 אמסל נ' מנהל מס שבח, פד"א יג 324 §105 §902 §1401

ע"ש 108/85 זהר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 403 §303

עמ"ש 110/85 עיזבון בליימן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 369 §204 §1401

עמ"ש 136/85 אדלר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 381 §503

ע"א 153/85 שמחה נגל ואח' נ' מנהל מס שבח מסים א6/ ה124- §104

עמ"ש 177/85 מנדס נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 384 §206

ע"א 307/85 מנהל מס שבח נ' זמר, פד"א טו 343 §603 §702

עמ"ש 327,346/85 לפידות נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 374 §206 §210

עמ"ש 418/85 דשא נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 418 §206

עמ"ש 464/85 בר דרור נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 383 §206

ע"א 499/85 עיזבון שפייר נ' מנהל מס שבח, פ"ד מ"ד(3) 256 §105 §204 §1401

עמ"ש 539/85 מרלז לבניה בע"מ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 407 §1102

ע"א 707/85 מנהל מס שבח נ' הייבל, פסקי דין כרך א עמ' 84 §202 §206

§210 §402 §503 §702

ע"א 717/85 וויס נ' מנהל מס שבח, פד"א טז 45 §1305

עמ"ש 830/85 כהן שרה נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 406 §1603

עמ"ש 868/85 מנדלבוים נ' מנהל מס שבח, פד"א יד 201 §502

עמ"ש 888/85 שפר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 183 §1205

עמ"ש 5/86 בקרמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 467 §1203

עמ"ש 11/86 גרינברג נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 424 §1401

ע"ש 26/86 פסח נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 430 §303

עמ"ש 37/86 רוזנברג נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 426 §303

עמ"ש 65/86 שרמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 416 §1203

ע"א 102/86 קציר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 90 §603 §702

עמ"ש 153/86 אומברטו נ' מנהל מס שבח, §206 §210

עמ"ש 187/86 כגן נ' מנהל מס שבח פסקי דין כרך א עמ' 189 §104 §1203 §1204

עמ"ש 299/86 מוריץ נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 194 §1205

עמ"ש 578/86 גיטלמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 198 §203

עמ"ש 600/86 גיטלמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 201 §1305

עמ"ש 634/86 גולדשטיין נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 558 §104

עמ"ש 947/86 עיזבון הורוביץ נ' מנהל מס שבח, פד"א טז 323 §204 §303 §1401

עמ"ש 1012/86 פלוריאן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 205 §105 §203 §702

עמ"ש 1080/86 רושגולד נ' מנהל מס שבח, פד"א יד 378 §202

עמ"ש 1097/86 מנדס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 208 §1304

ה"פ 5047/86 עיזבון חסון נ' עיריית תל אביב, רוסטוביץ,

ארנונה עירונית, (מהדורה רביעית) עמ' 906 §210

עמ"ש 12/87 אוטו חן בע"מ נ' מנהל מס שבח, מיסים ג4/ ה353- §1102

ע"ש 23/87 בתי הזיקוק לנפט בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית אשדוד,

רוסטוביץ, ארנונה עירונית, (מהדורה רביעית), עמ' 632 §402

עמ"ש 28/87 ניסנוב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 212 §203 §703

ע"א 43/87 שניאור נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 93 §104 §105 §1203

עמ"ש 64/87 אייז יעל נ' מנהל מס שבח, מסים ב2/ ה124- §104

עמ"ש 90/87 אברבוך נ' מנהל מס שבח, מיסים ב3/ ה21- §1102

עמ"ש 102/87 יריץ תקוה נ' מנהל מס שבח, מסים ב3/ ה142/ §1602

ע"ש 116/87 שטיינר נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 490 §303

עמ"ש 119/87 מעוזי רביבים בע"מ נ' מנהל מס שבח,

פסקי דין כרך א עמ' 216 §1603

עמ"ש 126/87 עיזבון שביט נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשמ"ט ג 42 §204 §1401

ע"א 178/87 בטאט נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פסקי דין כרך א עמ' 98 §206

§210 §1305

עמ"ש 185/87 עזריאל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 220 §1305 §1603

ע"א 237/87 גולן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 103 §206

עמ"ש 243/87 בן אאיס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 229 §1203

עמ"ש 466/87 עיזבון גרבובסקי נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 604 §204 §303

עמ"ש 608/87 גינדי נ' מנהל מס שבח, פד"א טו 277 §104 §1203

עמ"ש 634/87 זילברמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 234 §1205

ע"א 651/87 מנהל מס שבח נ' רושגולד, פסקי דין כרך א עמ' 108 §202 §403

§404 §1302

עמ"ש 727/87 קרדוניס נ' מנהל מס שבח, פד"א יז 153 §1203

עמ"ש 832/87 קאופר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 237 §206 §210 §404

עמ"ש 933/87 אריאלי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 245 §603 §802

עמ"ש 984/87 חלמיש נ' מנהל מס שבח, פד"א יח 233 §1401

עמ"ש 1058/87 עמי רם נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 252 §703

עמ"ש 1096/87 למפרט נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 255 §105 §503

§1203

עמ"ש 1097/87 עיזבון ביטרן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 612 §204 §1401

עמ"ש 3/88 שמואל בנימין נ' מנהל מס שבח, מיסים ב6/ ה21- §1102

עמ"ש 19/88 ברנדל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 258 §1305

עמ"ש 42/88 בירמן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 266 §205

עמ"ש 67/88 כרמי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 268 §206

עמ"ש 89/88 רמתי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 272 §202 §206

עמ"ש 136/88 מעונות ח.מ.ש בע"מ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 562 §104

עמ"ש 167/88 דגני נ' מנהל מס שבח, פד"א יז 7 §204 §302

§604 §1002 §1104 §1403

ע"א 169/88 בן אאיס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 120 §1203

עמ"ש 177/88 בראונר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 276 §202

§1302 §1305

עמ"ש 181/88 בורטמן נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 596 §1206

עמ"ש 266/88 סבן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 280 §104 §1203

ע"א 295/88 מנהל מס שבח נ' זנזורי, פ"ד מה(3) 635; פד"א יט 269 §1603

עמ"ש 323/88 שוורץ נ' מנהל מס שבח, חיימובסקי 605 §210

עמ"ש 338/88 שלגי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 284 §203

עמ"ש 370/88 גלוגובסקי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 290 §203

§702 §703

עמ"ש 382/88 גרנרייך נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 296 §104 §1203

עמ"ש 427/88 לוינשטיין נ' מנהל מס שבח, פד"א כא 183 §1203

ע"ש 524/88 קלרין דירות בע"מ נ' מנהל מס שבח, פד"א יח 82 §303

עמ"ש 532/88 גניש נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 310 §702

עמ"ש 585/88 עיזבון ילין נ' מנהל מס שבח, פד"א יט 88 §204 §1401

ע"א 695/88 חביב נוויסר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 126 §1205

ע"א 714/88 שנצר נ' ריבלין, פ"ד מה(2) 89 §302 §604 §1002 §1104 §1403

עמ"ש 881/88 מוזס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 332 §1205

עמ"ש 1198/88 מעברי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 339 §105 §1205

עמ"ש 10/89 מנשירוב נ' מנהל מס שבח מחוז חדרה, חיימובסקי 599 §1102

עמ"ש 22/89 מנדל נ' מנהל מס שבח, מסים ה2/ ה17- §1102

עמ"ש 56/89 שטראוכלר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 348 §1305

עמ"ש 123/89 פירר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 355 §1302

עמ"ש 396/89 סילברה נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 367 §104 §1205

עמ"ש 609/89 וייס נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 367 §1202 §1203

עמ"ש 1152/89 ניסנוב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 386 §1304 §1603

עמ"ש 1206/89 שוורץ נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 393 §1502

עמ"ש 1324/89 יעקב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 395 §902

עמ"ש 28/90 אשכנזי נ' מנהל מס שבח, מיסים ה5/ ה35- §1102

עמ"ש 103/90 לוינסון נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 405 §1205

עמ"ש 131/90 כהן רחמים נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 412 §503 §1502

עמ"ש 128/90 עיזבון האויזר נ' מנהל מס שבח, מסים ו2/ ה192- §1401

עמ"ש 354/90 יהלום נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 416 §104 §203 §1203

עמ"ש 517,518/90 וינשטיין נ' מנהל מס שבח, מיסים ה6/ ה204- §202

עמ"ש 634/90 אילנות הקריה בע"מ נ' מנהל מס שבח, מיסים ו2/ ה40- §1102

עמ"ש 665/90 לאופר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 426 §503

עמ"ש 879/90 כליפא ג'יסלן נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 429 §403 §1205

עמ"ש 945/90 לוי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 434 §202

ע"ש 996/90 תרשיש רעננה בע"מ נ' מנהל מס רכוש, פד"א כב 151 §402

עמ"ש 1097/90 עיזבון האויזר נ' מנהל מס שבח, מיסים ו2/ ה192- §204

ע"א 5517/90 שוורץ נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 128 §105 §210

§702 §703

ע"א 5799/90 זהבי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 133 §603

עמ"ש 1/91 אוליאל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 436 §1104

עמ"ש 9/91 סמואל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 441 §601 §802

עמ"ש 10/91 ברוך נ' מנהל מס שבח, מיסים ו2/ ה122- §503

ע"ש 66/91 עזבון שאנן נ' מנהל מס שבח, מיסים ו2/ ה233- §303

עמ"ש 74/91 מובטדי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 445 §105

§1204 §1205

עמ"ש 85/91 אבנרי נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 455 §1305

עמ"ש 89/91 מגלניק נ' מנהל מס שבח, פ"מ תשמ"ד ב 211 §503

עמ"ש 188/91 לשם נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 461 §202 §404 §1302

עמ"ש 267/91 ברוש נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 473 §105 §203

ע"א 733/91 ארליך נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 139 §202 §404 §1302

עמ"ש 1565/91 מילר נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 478 §206

ע"א 2670/91 גרנרייך נ' מנהל מס שבח פסקי דין כרך א עמ' 143 §104 §1203

ע"א 3095/91 לידור נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 151 §1203

עמ"ש 6/92 רוזן נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פסקי דין כרך א עמ' 486 §206

עמ"ש 8/92 עזרא נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 490 §210

עמ"ש 15/92 שיטנברג נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 493 §105 §301 §902

עמ"ש 29/92 נחמיאס נ' מנהל מס שבח, מסים ו4/ ה207- §1305

עמ"ש 31/92 שטרן נ' מנהל מס שבח, מסים ט5/ ה26- §503

עמ"ש 40/92 לוריג נ' מנהל מס שבח, מיסים ח1/ ה254- §1102

עמ"ש 94/92 ביליה נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פסקי דין כרך א עמ' 500 §104

עמ"ש 101/92 תגריב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 503 §1203

עמ"ש 105/92 לידסקי נ' מנהל מס שבח, מסים ח4/ ה47- §502

ע"ש 116-118/92 מסדר האבות נ' מנהל מס רכוש ירושלים, פד"א כג 188 §402

עמ"ש 227/92 הזז נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 505 §203 §206 §210

ע"ש 267/92 הנאמן הישראלי בע"מ נ' מנהל מס רכוש, פד"א כב 539 §402

עמ"ש 1070/92 דוידוב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 514 §104 §1203

עמ"ש 1736/92 עזיזה נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 520 §104 §1203

ע"א 2191/92 נסל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 164 §202 §404 §1302

ע"א 4820/92 מנהל מס שבח נ' סמואל, פסקי דין כרך א עמ' 173 §802

עמ"ש 3/93 Jewish Press Inc נ' מנהל מס שבח, מסים ח4/ ה350- §204

עמ"ש 260/93 קולברג נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 531 §603 §1503

עמ"ש 265/93 קריסטל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 537 §1307

עמ"ש 511/93 גלבורט נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 541 §705 §1503

עמ"ש 1073/93 עיזבון קפלוש נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 547 §1401

ע"ש 1116/93 שפירא נ' מנהל מס רכוש, פד"א כב 438 §402

עמ"ש 1346/93 פרוט נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 553 §1301 §1302 §1305

עמ"ש 1501/93 פלד נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 592 §206

עמ"ש 1870/93 עיזבון גיל יוסף נ' מנהל מס שבח, מיסים ט2/ ה251- §1401

עמ"ש 1/94 זוטא נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 600 §206

עמ"ש 534/94 אוסטרויל נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 608 §206

עמ"ש 945/94 רפואה נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 617 §502

עמ"ש 1714/94 לוריא נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 621 §1001

עמ"ש 21/95 פרץ נ' מנהל מס שבח, פד"א כה 6 §402 §403 §1307

עמ"ש 24/96 ברוכוב נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 646 §1503

עמ"ש 1862/96 קמהולץ נ' מנהל מס שבח, פסקי דין כרך א עמ' 653 §206

 

 

מפתח ספרים ומאמרים

 

בר אופיר ד', על נטל הראיה וסדר הבאת הראיות בערעורי מס הכנסה §104

אלטוביה מ', מע"מ בעסקת קומבינציה בחינה מחודשת §1605

אלתר א', חסל סדר עסקת קומבינציה §1602

הדרי י', מס שבח מקרקעין §201

הדרי י' וא' אלתר, החקיקה האזרחית בראי דיני המסים §104

הרנון א', דיני ראיות §104

זוסמן י', סדרי הדין האזרחי §104

משפט ושיפוט §104

נמדר א', דיני מסים (מיסוי מקרקעין) §104 §1401

פוטשבוצקי י', כוחן המחייב של הוראות מקצועיות §105

פוטשבוצקי י', עסקת קומבינציה §1605

פוטשבוצקי י', מכר בעסקת קומבינציה - מועד החבות במס §1605

פוטשבוצקי י', מע"מ על בניית הדירות בעסקת קומבינציה §1605

פלומין י', מעמדן של ההוראות המקצועיות של נציבות מס הכנסה §105

פלומין י', ועוד על עסקת קומבינציה §1605

רוסטוביץ ה' ופ' גלדקוב, שווי המכירה בחוק מס שבח מקרקעין - נטל השכנוע,

נטל הראיה וסדר הטיעון §1305

רוסטוביץ ה', היטל השבחה §103 §1305

רוסטוביץ ה', מס שבח מקרקעין §1603

ריס ד', "הפיצול הפיזי" ו"הפיצול הרעיוני" של דירת המגורים" §1302

 

ביבליוגרפיה

 

ספרים

אבן שושן א' המלון החדש (קרית ספר)

אברמזון ח' וש' בורנשטיין מס רכוש (אברמזון בורנשטיין)

אייזנשטיין א' יסודות והלכות בדיני מקרקעין (בורסי)

ברק א' פרשנות במשפט (נבו)

גליקסברג ד' גבולות תכנון המס (המכון למחקרי חקיקה)

הדרי י' מס שבח מקרקעין (יונתן)

הרנון א' דיני ראיות (מהדורה שביעית)

ויסמן י' דיני קניין חלק כללי (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי

האוניברסיטה העברית בירושלים)

ויסמן י' דיני קניין בעלות ושיתוף (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי

האוניברסיטה העברית בירושלים)

ויתקון א' וי' נאמן דיני מסים (שוקן, מהדורה רביעית 1969)

זוסמן י' סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית)

זלצמן נ' מעשה בית-דין בהליך אזרחי (רמות)

חיימובסקי ע' וד' רוסיינסקי תמציות פסקי דין של מס שבח מקרקעין

כהן מ' דירת מגורים (המכון למסים וליעוץ כלכלי)

נמדר א' דיני מיסים (מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, מהדורה שניה 1992)

נציבות מס הכנסה ומס רכוש קובץ הפרשנות לחוק מס שבח מקרקעין (רונן)

פוטשבוצקי י' מס ערך מוסף (צור רונן, מהדורה רביעית 1996)

קמר א' דיני הפקעת מקרקעין (מירב, מהדורה חמישית 1995)

רוסטוביץ ה' ארנונה עירונית (אוריאן, מהדורה רביעית 1995)

רוסטוביץ ה' מס שבח מקרקעין (אוריאן, מהדורה רביעית 1993)

רוסטוביץ ה' היטל השבחה (אוריאן)

 

מאמרים

אלטוביה מ' מע"מ בעסקת קומבינציה בחינה מחודשת מסים ט3/ א44-

אלתר א' חסל סדר עסקת קומבינציה מסים ט3/ א29-

בר אופיר ד' על נטל הראיה וסדר הבאת הראיות בערעורי מס הכנסה מסים ב6-

א74-

הדרי י' וא' אלתר החקיקה האזרחית בראי דיני המסים עיוני משפט י' תשמ"ד 429

פוטשבוצקי י' כוחן המחייב של הוראות מקצועיות מיסים ה4/ א6-

פוטשבוצקי י' עסקת קומבינציה רואה החשבון לא 148

פוטשבוצקי י' מכר בעסקת קומבינציה - מועד החבות במס רואה החשבון לא 331

פוטשבוצקי י' מע"מ על בניית הדירות בעסקת קומבינציה רואה החשבון ל"ד 39

פלומין י' מעמדן של ההוראות המקצועיות של נציבות מס הכנסה מיסים ג5/ א3-

פלומין י' ועוד על עסקת קומבינציה מסים י3/ א2-

רוסטוביץ ה' ופ' גלדקוב שווי המכירה בחוק מס שבח מקרקעין - נטל השכנוע,

נטל הראיה וסדר הטיעון מסים ו5/ עמ' א39-

ריס ד' "הפיצול הפיזי" ו"הפיצול הרעיוני" של דירת המגורים" מסים ז3/ א33-

 

 

Table of Cases included in Case Volume 613

Table of Principal Statutes 623

Statutes - Chosen Sections 625

Statutes Index 637

Cases Index in AlphabeticaOrder 643

Cases Index in Chronological Order 653

Bibliography Index 663

Bibliography 673

 

 

Summary of Contents

 

Chapter 1 Introduction 39

Chapter 2 “Residential Apartment” Definition 85

Chapter 3 “Family Cell” Presumption 187

Chapter 4 The Appraisel Unit 211

Chapter 5 Tax Haven Preconditions 243

Chapter 6 The First Tax Haven 269

Chapter 7 The Second Tax Haven 295

Chapter 8 The Third Tax Haven 345

Chapter 9 The Fourth Tax Haven 359

Chapter 10 The Fifth Tax Haven 375

Chapter 11 The Sixth Tax Haven 387

Chapter 12 Tax Haven Restriction upon Gifts 415

Chapter 13 Limited Tax Haven when the Price is Affected

by Additional Building's Rights 463

Chapter 14 Additional Tax Haven 521

Chapter 15 The Temporary Tax Haven 555

Chapter 16 Tax Haven in Barter 583

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

All Rights Reserved to the Publisher

Printed in Hemed Press Ltd

September 1997

Marketing

ORYAN Management Services Ltd.

P.O.B.29210 Tel-Aviv 61291

Tel. 972-3-5626333 Fax. 972-3-5626222

Fifth Edition 1997

ISBN 965-458-005-5

 

 

Henryk Rostowicz

 

 

Land Appreciation Tax

Apartment's Tax Haven

 

 

Editor - Sigalit Gerbi Advocate

 

 

 

ORYAN PUBLISHING * TEL-AVIV * 1997