היטל השבחה

המחברים: הנריק רוסטוביץ, פנחס גלדקוב, אריה קמיל, אביהו פרידמן

עריכה: סיגלית ג'רבי עו"ד

עריכה לשונית: שרה ורד

הוצאת אוריאן, 1996

* * *


כל הזכויות שייכות להוצאה

מותר להוריד קובץ זה, להדפיסו, ולעשות בו שימוש לא מסחרי

 

 

 

 

 

 

C

All Rights Reserved to te Publisher

 

.Printed in Hemed Press Ltd

November 1996

 

Distribution

.ORYAN Management Services Ltd

P.O.B. 29210 Tel-Aviv 61291

Tel. 972-3-6760666Fax. 972-3-5102257

 

First Edition 1996

 

 

965-458-003-9 ISBN

 

 

'

 

 

 

Henryk Rostowicz

 

Pinhas Gladkov Arie Kamil Avihu Friedman

Assessor ssessorA dvocateA

 

 

 

 

 

BETTERMENT LEVY

 

 

 

 

 

Editor - Sigalit Gerby Advocate

Linguistical Editor - Sara Vered

 

 

 

 

FIRST EDITION

Legislation and Adjudication up to September 1996

 

 

 

ORYAN PUBLISHING * TEL-AVIV * 1996