השער למשפט למסים ולנדלן

עמוד השער  |  אודות האתר  |  אודות העורך  |   הרשמה למגזין  |  הוספת אתר  |  כתוב לנו                 


עמוד השער משפט מאמרים משפטיים כלכלת נדל"ן כללי שונות


הסדר נושים במושב שיתופי ובקיבוץ

בין הסדרי הנושים שמציפים את המשק בולט בייחודו הסדר הנושים של כפר חיטים: מדובר במושב שיתופי (המאוגד כאגודה שיתופית) שצבר חוב של עשרות מיליוני שקלים, כשמעבר לבעיות העסקיות הלא מעטות שבכינוסו מתעורר הצורך בפתרון בעיות אנושיות ייחודיות

מאת: ד"ר גדעון  קלוגמן

בין הסדרי הנושים שמציפים את המשק בולט בייחודו הסדר הנושים של כפר חיטים: מדובר במושב שיתופי (המאוגד כאגודה שיתופית) שצבר חוב של עשרות מיליוני שקלים, כשמעבר לבעיות העסקיות הלא מעטות שבכינוסו מתעורר הצורך בפתרון בעיות אנושיות ייחודיות. מדובר במושב השיתופי הראשון בישראל הסמוך לטבריה ומשקיף על פני נוף נפלא.

על האגודה וחבריה לא חל חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 וזאת על פי החלטת המשקם בעקבות בקשת רוב חברי האגודה.

כותב שורות אלו התמנה ככונס נכסים לאגודה מכוח אגרת חוב, ולפי מיטב ידיעתו מדובר בכינוס הנכסים הראשון בארץ של ישוב שיתופי. מבחינה משפטית מהווה כינוס הנכסים והסדר הנושים ניסיון משפטי יחיד במינו שכן, מבחינת הדין הישראלי זהה המהלך של כינוס הנכסים משולב בהסדר נושים של מושב שיתופי לכינוס נכסים משולב בהסדר נושים של קיבוץ (פעולה שעדיין לא בוצעה בארץ). ואכן, התנועות הקיבוציות מבקשות ללמוד מהצלחת הסדר הנושים של כפר חיטים.

על פי גישתו של הכונס, החל מראשית דרכו בתיק זה, ההון האנושי של האגודה המתבטא בחבריה הינו מרכיב מרכזי בתפעול מוצלח של נכסי האגודה ויש לשומרו ולטפחו. חברים אלה גרים בתחום האגודה ומתפרנסים ממנה והם אף המפתח להשבחתה שלא לדבר על זכותם האנושית למגורים ומחיה. בהתאם לכך נעשה על ידי הכונס ניסיון לגבש תוכנית אשר תאפשר מחד מימוש נכסים שונים ופירעון חובות לנושים ומאידך תאפשר לחברי האגודה המשך קיום בכבוד.

הסדר הנושים שהוגש לביהמ"ש ואושר על ידו בתיקון קל ביום 18.3.97, משקף איזון בין האינטרסים השונים ומצוי כיום בשלבי ביצוע מתקדמים.

יצוין, כי מדובר בכ-140 חברי אגודה ובכ-205 נושים מסוגים שונים (נושים בדין קדימה, נושים מובטחים ונושים רגילים), לרבות בעלי שיעבוד על המקרקעין.

ההסדר כולל שורת פעולות מורכבות וייחודיות כדלהלן:

1. שינוי תקנונה של האגודה הקיימת – בוצע.

2. יסוד אגודה שיתופית מוניציפלית – בוצע.

3. שינוי תוכנית בנין ערים החלה באזור – תוכנית חדשה קיבלה תוקף ביום 30.3.97.

4. חתימת חוזה חכירה מהוון בין חברים זכאים לבין מינהל מקרקעי ישראל ביחס לבית המגורים – החל מ-3/98 נחתמו חוזי חכירה בין המינהל לחברים ביחס לבתי המגורים.

5. מכירת בתים ומגרשים לציבור – נמכרו כ-30 נכסים, רובם מגרשים מבונים והשאר מגרשים עם בתים להריסה.

6. הקצאת מגרשים לבנים ממשיכים – בתהליך ביצוע.

7. מימוש נכסים שונים נוספים – נחתם הסכם עם קבוצת יזמים מארה"ב לפיתוח מלונאות גולף. ההסכם זכה לאישורו של בית המשפט.

8. הרחבת היישוב ומכירת בתים לרוכשים שיבקשו ליהנות מהנוף הגלילי המשקיף על הכנרת ומשכנות טובה עם אוכלוסיית המושב הותיקה, שהיא אוכלוסיה ברמה גבוהה. – נחתם הסכם עם קבלן שאושר ע"י בית המשפט.

האגודה שבה עסקינן הינה מושב שיתופי. מטבעו של תאגיד כזה, הדומה במובן מסוים לקיבוץ, שכל המקרקעין עליהם הוא יושב, לרבות בתי החברים, רשומים על שם האגודה. מקרקעין אלו, לרבות בתי החברים, שועבדו לטובת נושים מובטחים.

בנסיבות אלו ברור לגמרי כי אלמלא הסדר הנושים לא היו זכאים חברי האגודה, לשום זכאות כלשהי בבתים; ההסדר לא רק שמבטיח את זכותם להמשיך ולהתגורר אלא כולל גם רישום ישיר שלהם כחוכרים ממינהל מקרקעי ישראל.

מן הראוי להחמיא אפוא לנושים המובטחים: אלה השתכנעו – בעקבות מו"מ עם הכונס, ומטעמים אנושיים – ערכיים, לוותר על השעבודים שנרשמו לטובתם ביחס למספר מסוים של בתים במסגרתו של ההסדר, למרות שיכלו לטעון ובצדק כי לא מגיע לחברי האגודה שום "פרס" על כך שהביאוה לחובות כה כבדים, והסכימו לויתורים במסגרת ההסדר ובהתחשב באיזון הפנימי שבין רכיביו השונים.

וכאמור נתן גם בית המשפט את ברכתו להסדר.

מטבע הדברים לא חסרים חברים באגודה המרגישים סובייקטיבית ש"מגיע להם יותר". עם זאת, הבינו החברים שהאלטרנטיבה להסדר הנושים המוצע הוא אבדן הכל; שניים מהם שביקשו בדיעבד לחזור בהם מהסכמתם נדחו על ידי בית המשפט העליון ביום 27.11.00 מטעמים פרוצדוראליים ועניינים כאחד.

לא נותר אלא לקוות להשלמת ביצועו של ההסדר ולהפקת הלקחים המתחייבת בכל הנוגע לפתרון סוגיית החובות של ישובים שיתופיים למיניהם.

Google
 
Web landtax.co.il

Amsterdam Hotels