השער למשפט למסים ולנדלן

עמוד השער  |  אודות האתר  |  אודות העורך  |   הרשמה למגזין  |  הוספת אתר  |  כתוב לנו                 


עמוד השער משפט מאמרים משפטיים כלכלת נדל"ן כללי המס וזכויות האזרח


ניווט מהיר
ארנונה אנציקלופדיה מלונות באמסטרדם
מוזיקה שירים ספרים ציור מפות
144 וואלה תפוז Yahoo google
פורום ynet גלובס מעריב הארץ
העליון הכנסת הממשלה המינהל
ebooks resources dissertation

 האנציקלופדיה של דיני הארנונה העירונית
כתב עת למשפט מיסוי ומקרקעין

ניכוי דמי חכירה - התיקון לכללים האמנם סגירת פרצה לגיטימית?
מאת : ד"ר אברהם אלתר, צבי אלטמן
חקיקה רטרואקטיבית פוגעת באושיות שלטון החוק במדינה ובציפייה הלגיטימית של האזרח, כי הוא פועל ומסתמך על מערכת סטטוטורית ברורה וקבועה מבלי שאח"כ יתברר לו ששינו מערכת זו באופן רטרואקטיבי. במקרה הנדון, פרשנות נכונה של התיקון לכללים חייבת, אם כן, להוביל למסקנה, כי הוא אינו חל על חכירות שהחלו לפני יום פרסומן ברשומות, ותחולתו רק לגבי כל אותם חכירות חדשות שהחלו לאחר יום הפרסום.

סופיות השומה כנגזרת מזכויות הקניין של הנישום בכלל ומהזכות לוודאות בפרט
מאת : לימור אופז רצון
לא אחת אנו נתקלים באוזלת ידו של הנישום נוכח אי וודאות בעניינים פיסקליים. אי וודאות זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בהיבט של עקרונות המיסוי, בהיבט של דרכי חישוב המס, בהיבט של הזכאות להקלות ופטורים ובהיבט של סופיות המס. אי הוודאות פוגעת לעיתים בשיקולים המסחריים/ כלכליים של הנישום ואינה מאפשרת לו למקסם את התשואה על פעילותו.

מס עיזבון - צידוקו הנורמטיבי כרפורמת 'מס'
מאת : שאול ויסמן
קודם הדיון על השפעת מס עיזבון על שוק הנדל"ן, ראוי לדון במשמעותו הנורמטיבית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זכות הקניין מצטיירת בדרך-כלל כזכות במקרקעין, ופגיעה בה נחשבת כפגיעה כזו. דיון זה נכון לכל סוג של קניין.

הזכות למכירת דירת מגורים בפטור ממס ליורשי מנוחה בעלת זכויות בלמעלה מדירה אחת
מאת : ד"ר הנריק רוסטוביץ
חזקה כלשהי, הפועלת לטובת המדינה, השלטון המקומי או רשויות ציבוריות, גם אם היא קבועה בדין מפורש, היא ביטוי לתפישת עולם של ריבון טוטליטרי, וביטוי להלכי רוח במאות הקודמות. במאה ה- 18 וה- 19 ובמדינות טוטליטריות (גם בימינו) בהן מונה השליט על ידי האל העליון או בכוח הזרוע ההרס והחורבן, והיו לו הכוח, הרשות והסמכות לעשות בנתיניו כטוב בעיניו.
בעקבות עמ"ש 251/99 (ת"א) וייסגלס נ' מנהל מס שבח

Google
 
Web landtax.co.il

Amsterdam Hotels