השער למשפט למסים ולנדלן

עמוד השער  |  אודות האתר  |  אודות העורך  |   הרשמה למגזין  |  הוספת אתר  |  כתוב לנו                 


עמוד השער משפט מאמרים משפטיים מיסוי נדל"ן היטלי פיתוח

היטלי פיתוח
"היטלי פיתוח" הוא שם כולל להיטל סלילת כבישים ומדרכות, היטל ביוב, היטל תיעול והיטל הנחת צינורות מים.

ניווט מהיר
ארנונה אנציקלופדיה מלונות באמסטרדם
מוזיקה שירים ספרים ציור מפות
144 וואלה תפוז Yahoo google
פורום ynet גלובס מעריב הארץ
העליון הכנסת הממשלה המינהל
ebooks resources dissertation

 האנציקלופדיה של דיני הארנונה העירונית
כתב עת למשפט מיסוי ומקרקעין

תשלומי חובה למימון תשתיות פיתוח
מאת : פנחס גלעד
תשלומי החובה למימון תשתיות הפיתוח במקרקעין הם למעשה מיסים המוטלים הרשויות המקומיות. על ידי המאמר דן בסוגים השונים של תשלומי חובה אלה ובכללים הנוגעים ליישומם.

תקיפת חיובי אגרות והיטלי פיתוח
מאת : עדי מוסקוביץ
האגרות והיטלי הפיתוח מוטלים מכוח שורה של חקוקים ישנים, שאינם מתאימים למציאות הכלכלית, משפטית והנדסית של ימינו. ברובד הראשון נמצאת החקיקה הראשית של הכנסת ופקודות מנדטוריות שונות, כגון: פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות ועוד. ברובד השני נמצאים חוקי העזר של הרשויות המקומיות המותקנים על-ידי מועצת הרשות המקומית, באישור שר הפנים. חוקי עזר אלה מהווים חקיקת משנה.

תקבולים מהיטלי פיתוח והיטל השבחה כחלק מתקציב שוטף
מאת : עפר שפיר
על פי הדין מחויבת רשות מקומית בעריכת תקציב שנתי שוטף, ולעניין זה נקבעו בדברי החקיקה המוניציפלי הוראות מפורטות. במסגרת התקציב השנתי נדרשת העירייה להציג ולפרוס את כל הוצאותיה והכנסותיה הנאמדות לשנת כספים פלונית, בהתאם לכללים שבדין ולהנחיות השר ורואי החשבון. אלא שבתקציב השנתי לא מתמצות פעולותיה והוצאותיה הכספיות של רשות מקומית. לצידו עורכת הרשות ומקיימת תקציבים בלתי רגילים.

Google
 
Web landtax.co.il

Amsterdam Hotels